הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 18 מרץ, 2018
19:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם -0.20T -0.10T 0.35T
19:50   JPY BoJ Summary of Opinions        
19:50   JPY ייצוא (שנתי) (פבר') 1.8% 1.9% 12.3%  
19:50   JPY ייבוא (שנתי) (פבר') 16.5% 17.1% 7.9%  
19:50   JPY המאזן המסחרי (פבר') 3B -100B -944B  
20:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 1.5%   0.8%  
21:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (פבר') 5.2%   5.0%  
יום שני, 19 מרץ, 2018
כל היום   חג Mexico - Benito Juarez's Birthday Memorial
01:30   IDR מכירות מכוניות (שנתי) (פבר') -0.90%   11.30%
03:00   NOK אינדיקטור האשראי (שנתי) (ינו') 6.1% 6.2% 6.4%
04:30   HKD שיעור האבטלה (פבר') 2.9%   2.9%  
05:00   EUR ייצור תעשייתי - איטליה (חודשי) (ינו') -1.9% -0.5% 2.1%
05:00   EUR ייצור תעשייתי - איטליה (שנתי) (ינו') 4.0% 1.9% 5.4%
06:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (ינו') -0.087B 4.870B 5.249B
06:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (ינו') 0.44B   -0.98B
06:00   EUR המאזן המסחרי (ינו') 19.9B 22.6B 25.4B  
07:00   EUR German Buba Monthly Report        
07:30   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (ינו') -0.56%   1.41%  
09:40   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
10:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.578%   -0.584%  
10:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.623%   -0.636%  
10:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.621%   -0.647%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.780%   1.670%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 1.950%   1.850%  
14:00   EUR חבר מועצת הבנק האירופי איבס מרש נושא דברים           
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (חודשי) (פבר') 0.4%   0.5%
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (שנתי) (פבר') 1.3%   1.2%  
17:00   NZD מדד אמון הצרכנים של Westpac (ר1) 111.2   107.4  
19:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (מרץ) 28   29  
20:30   AUD מדד מחירי הבתים (רבעוני) (ר4) 1.0% 0.1% -0.2%  
20:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
יום שלישי, 20 מרץ, 2018
00:15   AUD סגן נגיד בנק אוסטרליה מישל בולוק נושאת דברים           
01:00   JPY מאזן המדדים המובילים 105.6   104.8  
02:45   CHF תחזיות כלכליות של ה-SECO        
03:00   CHF המאזן המסחרי (פבר') 3.138B 1.870B 2.075B
03:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (פבר') 1.8% 2.0% 2.1%  
03:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (פבר') -0.1% 0.1% 0.5%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 4.1% 4.1% 4.1%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (פבר') 1.1% 1.0% 0.2%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 4.0% 4.2% 4.4%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר') 0.8% 0.9% 0.3%  
04:00   ZAR החשבון השוטף (ר4) -137.0B -100.5B -99.0B
04:00   ZAR חשבון שוטף באחוזים מהתמ"ג (ר4) -2.90% -2.10% -2.10%
04:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 3.10%   1.70%  
05:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 2.4% 2.5% 2.7%  
05:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (פבר') 2.4% 2.4% 2.2%  
05:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (פבר') 0.2% 0.2% 0.3%  
05:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (פבר') 0.8%   -0.7%  
05:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (פבר') 3.6%   4.0%  
05:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 2.7% 2.8% 3.0%  
05:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר') 0.4% 0.5% -0.5%  
05:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 4.9% 5.1% 5.0%
05:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (פבר') -1.1% -0.9% 0.4%
05:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (פבר') 3.4% 3.8% 4.5%
05:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (פבר') 0.0% 0.1% 0.1%  
05:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (פבר') 2.6% 2.7% 2.8%  
05:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (פבר') 3.6% 3.7% 4.0%  
05:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (פבר') 0.8% 0.8% -0.8%  
06:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (מרץ) 90.7 90.0 92.3  
06:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (מרץ) 5.1 13.1 17.8  
06:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW 13.4 28.1 29.3  
06:40   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.590%   -0.510%  
08:30   CAD מכירות סיטונאיות (חודשי) (ינו') 0.1% 0.1% -0.2%
08:55   USD הספר האדום (חודשי) -0.1%   -0.3%  
08:55   USD הספר האדום (שנתי) 3.2%   2.9%  
10:15   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade -1.2%   -0.6%  
11:00   EUR מדד אמון הצרכן (מרץ)   0.1 0.0 0.1  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.720%   1.650%  
16:30   USD מלאי נפט שבועי - API -2.739M 3.200M 1.156M  
17:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (פבר') 11.40%   -0.50%  
17:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (פבר') 4,970   6,270
17:45   NZD כניסות תיירים (חודשי) 2.0%   0.1%
19:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.3%   -0.3%
22:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי) 7.0%   4.6%  
יום רביעי, 21 מרץ, 2018
כל היום   חג Japan - Vernal Equinox
כל היום   חג South Africa - Human Rights Day
03:00   NOK שיעור האבטלה (ינו') 4.0% 4.0% 4.1%  
05:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד -3.94B   -2.05B  
05:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (ינו') 2.6% 2.6% 2.5%  
05:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (ינו') 2.8% 2.6% 2.7%
05:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (פבר') 9.2K -3.1K -1.6K
05:30   GBP Employment Change 3M/3M (חודשי) 168.0K 84.0K 88.0K  
05:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (פבר') -0.27B -0.40B -11.72B
05:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (פבר') 18.629B   -26.176B
05:30   GBP שיעור האבטלה (ינו') 4.3% 4.4% 4.4%  
06:35   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-10 שנים (Bund) 0.600%   0.670%  
07:00   GBP הזמנות תעשייתיות - CBI (מרץ) 4 9 10  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.68%   4.69%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) -1.1%   0.9%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA 249.9   246.5  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות 383.0   387.4  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 1,107.7   1,159.3  
08:30   USD החשבון השוטף (ר4) -128.2B -125.0B -101.5B
10:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (פבר') 3.0% 0.5% -3.2%  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (פבר') 5.54M 5.41M 5.38M  
10:00   MXN ביקוש מצרפי (רבעוני) (ר4) 2.90%   2.60%  
10:00   MXN ביקוש מצרפי (שנתי) (ר4) 3.00%   2.50%  
10:00   MXN הוצאה פרטית (שנתי) (ר4) 2.50%   3.10%  
10:00   MXN הוצאה פרטית (רבעוני) (ר4) 0.20%   0.70%  
10:30   USD מלאי נפט גולמי -2.622M 2.600M 5.022M  
10:30   USD יבוא נפט גולמי -0.594M   -0.407M  
10:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה 0.905M   0.338M  
10:30   USD ייצור דלקים מזוקקים 0.025M   -0.118M  
10:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -2.022M -1.746M -4.360M  
10:30   USD ייצור דלק -0.348M   0.357M  
10:30   USD מלאי נפט לחימום 0.360M   -1.281M  
10:30   USD מלאי הדלק -1.693M -2.008M -6.271M  
11:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים -4.18B   -3.73B  
14:00   USD התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח           
14:00   USD הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי        
14:00   USD החלטת הריבית 1.75% 1.75% 1.50%  
14:30   USD מסיבת עיתונאים של ה-FOMC           
16:00   NZD החלטת הריבית 1.75% 1.75% 1.75%  
16:00   NZD הצהרת שער הריבית של הבנק המרכזי של ניו זילנד        
18:00   BRL החלטת הריבית 6.50% 6.50% 6.75%  
20:30   AUD השינוי במספר המועסקים (פבר') 17.5K 19.8K 12.5K
20:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (פבר') 64.9K   -53.2K
20:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (פבר') 65.7% 65.6% 65.6%  
20:30   AUD שיעור האבטלה (פבר') 5.6% 5.5% 5.5%  
20:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (מרץ)   53.2 54.3 54.1  
יום חמישי, 22 מרץ, 2018
00:30   JPY מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי) -1.8% -1.7% 0.6%
03:45   EUR סקר מצב העסקים - צרפת (מרץ) 111 111 112  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (מרץ)   53.6 55.6 55.9  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת (מרץ)   56.2 57.0 57.3  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (מרץ)   56.8 57.0 57.4  
04:30   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (מרץ)   55.4 57.0 57.6  
04:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (מרץ)   58.4 59.8 60.6  
04:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (מרץ)   54.2 55.0 55.3  
04:30   EUR הרצאה מאת סבינה לאוטנשלגר (חברת הבנק המרכזי האירופי)           
05:00   EUR ציפיות העסקים - גרמניה (מרץ) 104.4 104.4 105.4  
05:00   EUR הערכה עסקית נוכחית - גרמניה (מרץ) 125.9 125.7 126.4
05:00   EUR סקר IFO למצב העסקים - גרמניה (מרץ) 114.7 114.7 115.4  
05:00   EUR החשבון השוטף (ינו') 37.6B 30.2B 31.0B
05:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (ינו') 12.8B   46.8B
05:00   EUR דו"ח חודשי של הבנק המרכזי האירופי (ECB)        
05:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (מרץ)   56.6 58.1 58.6  
05:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (מרץ)   55.3 56.7 57.1  
05:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (מרץ)   55.0 56.0 56.2  
05:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (פבר') 0.6% 0.4% -0.2%
05:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (פבר') 1.1% 1.2% 1.3%
05:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (פבר') 0.8% 0.4% -0.2%
05:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (פבר') 1.5% 1.3% 1.5%
05:50   IDR החלטת הריבית 4.25% 4.25% 4.25%  
05:50   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (מרץ) 3.50% 3.50% 3.50%  
05:50   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (מרץ) 5.00% 5.00% 5.00%  
05:50   IDR הלוואות (שנתי) (ינו') 7.40%   8.35%  
07:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (ינו') 3.1% 6.2% 5.1%
08:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהורדת הריבית (מרץ) 0 0 0  
08:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהעלאת הריבית (מרץ) 2 0 0  
08:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהותרת הריבית על כנה (מרץ) 7 9 9  
08:00   GBP סה"כ הקלה כמותית של הבנק המרכזי של אנגליה (מרץ) 435B 435B 435B  
08:00   GBP החלטת הריבית (מרץ) 0.50% 0.50% 0.50%  
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,828K 1,890K 1,885K
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 229K 225K 226K  
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 223.75K   221.50K  
09:00   USD מדד מחירי הבתים (שנתי) (ינו') 7.3%   6.5%  
09:00   USD מדד מחירי הבתים (חודשי) (ינו') 0.8% 0.4% 0.4%
09:00   USD מדד מחירי הבתים (ינו') 259.3   257.3
09:45   USD מדד אמון הצרכנים של בלומברג 56.8   56.2  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (מרץ)   55.7 56.0 55.3  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (מרץ)   54.1 56.1 55.9  
10:00   MXN מדד המחירים לצרכן - ליבה - חצי חודש ראשון (מרץ) 0.24% 0.24% 0.30%  
10:00   MXN מדד המחירים לצרכן - חצי חודש ראשון (מרץ) 0.29% 0.24% 0.20%  
10:30   USD אחסון גז טבעי -86B -87B -93B  
11:00   USD המדד המשולב - הפד של קנזס סיטי (מרץ) 17 18 17  
11:00   USD מדד הייצור - הפד של קנזס סיטי (מרץ) 20   21  
13:00   GBP חבר ועדת MPC דייוויד רמסדן נושא דברים           
13:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-10 שנים 0.764%   0.548%  
14:45   CAD חברת מועצת הנגידים של בנק קנדה קרולין ווילקינס נושאת דברים           
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 1.0% 1.0% 0.9%  
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 1.5% 1.5% 1.4%  
19:30   JPY National CPI (חודשי)     0.4%  
19:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 853.8B   1,090.8B
19:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -1,153.2B   -432.3B
יום שישי, 23 מרץ, 2018
01:00   SGD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר')   0.5% 0.4%  
04:00   EUR מדד המחירים ליצרן - ספרד (שנתי)     0.1%  
05:00   NOK השינוי במספר הבלתי מועסקים (מרץ)   82.60K 83.63K  
05:00   NOK שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית) (מרץ)   2.40% 2.50%  
משוער   EUR מפגש הפסגה האירופי           
07:00   BRL סקר אמון הצרכנים - FGV (מרץ)     87.4  
07:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     421.49B  
08:00   GBP ידיעון רבעוני של בנק אנגליה        
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (מרץ)   2.82% 2.86%  
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (מרץ)   0.12% 0.38%  
08:10   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
08:30   GBP חבר ועדת MPC חרצ‘ן וליהה נושא דברים           
08:30   USD Cap Goods Ship Non Defense Ex Air (חודשי)     0.5% -0.1%  
08:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (פבר')   0.5% -0.3%  
08:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא (חודשי) (פבר')   1.5% -3.6%  
08:30   USD מוצרי בני קיימא למעט ביטחון (חודשי) (פבר')     -2.6%  
08:30   USD הזמנות מוצרים לא-בטחוניים ללא מטוסים (חודשי) (פבר')   0.8% -0.3%  
08:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)     1.8%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (פבר')     0.5%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר')   1.4% 1.2%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ינו')   0.9% -1.8%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר')   0.5% 0.7%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר')   2.0% 1.7%  
08:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)     1.9%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (ינו')   1.1% -0.8%  
08:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)     1.8%  
09:30   BRL החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (פבר')   0.33B 4.30B  
09:30   BRL השקעות ישירות ע"י זרים (דולר ארה"ב) (פבר')   4.50B 6.50B  
10:00   USD מכירות בתים חדשים (חודשי) (פבר')   4.4% -7.8%  
10:00   USD מכירות בתים חדשים (פבר')   623K 593K  
10:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (חודשי) (ינו')   0.20% 0.70%  
10:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (שנתי) (ינו')   2.20% 1.10%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי)     5.6%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI)     149.7  
10:30   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם           
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     990  
15:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     8.0K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     39.6K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     668.5K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     167.9K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     122.1K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     2.9K  
15:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     19.4K  
15:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     86.9K  
15:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -6.6K  
15:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -0.8K  
15:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -79.5K  
15:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -2.8K  
15:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     146.4K  
19:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח רוזנגרן נואם           
יום שבת, 24 מרץ, 2018
13:00   EUR צרפת - סך מחפשי העבודה     3,463.1K
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע