הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 14 ינואר, 2018
16:00   KRW מדד מחירי הייצוא (שנתי) (דצמ') -2.1%   2.5%
16:00   KRW מדד מחירי הייבוא (שנתי) (דצמ') -1.0%   4.0%
16:45   NZD מדד מחירי המזון (חודשי) (דצמ') -0.8%   -0.4%  
18:50   JPY היצע הכסף M2 (שנתי) 3.6% 4.0% 4.0%  
19:00   AUD מד האינפלציה של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.1%   0.2%  
21:00   KRW ייצוא (שנתי) (דצמ') 8.9%   8.9%  
21:00   KRW ייבוא (שנתי) (דצמ') 13.6%   13.0%  
21:00   KRW המאזן המסחרי (דצמ') 5.54B   5.80B  
23:44   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (דצמ') 6.93% 12.70% 13.46%
23:44   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (דצמ') 17.83% 17.00% 19.22%
23:44   IDR מאזן מסחרי (דצמ') -0.27B 0.64B 0.22B
יום שני, 15 ינואר, 2018
כל היום   חג 美国 - 马丁路德金纪念日
01:00   JPY הזמנות כלי עבודה ומכונות (שנתי)   48.3%   46.8%  
01:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (דצמ') 4.72%   6.06%  
01:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (דצמ') 9.16%   8.82%  
01:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (דצמ') 3.58% 4.00% 3.93%  
01:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (דצמ') 2.61%   2.61%  
02:00   NOK המאזן המסחרי (דצמ') 24.7B   -4.2B  
05:00   EUR המאזן המסחרי (נוב') 26.3B 22.4B 18.9B  
06:00   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (נוב') 0.49% 0.50% 0.37%
07:45   INR ייצוא (דולר ארה"ב) (דצמ') 27.03B   26.20B  
07:45   INR ייבוא (דולר ארה"ב) (דצמ') 41.91B   40.02B  
07:45   INR המאזן המסחרי (דצמ') -14.88B -13.00B -13.83B  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.543%   -0.557%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.569%   -0.571%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.542%   -0.560%  
13:15   GBP חברת ועדת MPC סילבנה טנריירו נושאת דברים           
16:00   NZD סקר אמון העסקים של NZIER (ר4) -12%   5%  
16:00   NZD שיעור הניצולת (ר4) 92.8%   91.3%  
16:45   NZD מכירות קמעונאיות בכרטיסים אלקטרוניים (שנתי) (דצמ') 3.3%   4.3%
16:45   NZD מכירות קמעונאיות בכרטיסים אלקטרוניים (חודשי) (דצמ') 0.5%   1.3%
18:50   JPY מדד המחירים של המוצרים התאגידיים (CGPI) (שנתי) (דצמ') 3.1% 3.2% 3.6%
18:50   JPY מדד המחירים ליצרן (PPI) (חודשי) (דצמ') 0.2% 0.4% 0.5%
19:30   AUD מכירות כלי רכב חדשים (חודשי) (דצמ') 4.5%   0.1%  
21:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (דצמ') 58.00%   57.70%  
23:30   JPY מדד הפעילות במגזר השלישוני (שירותים ומסחר) (חודשי) 1.1% 0.4% 0.2%
יום שלישי, 16 ינואר, 2018
02:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (דצמ') 1.7% 1.7% 1.7%  
02:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (דצמ') 0.6% 0.6% 0.6%  
02:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (דצמ') 0.8% 0.8% 0.8%  
02:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (דצמ') 1.6% 1.6% 1.6%  
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (דצמ') -0.3%   0.5%  
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (דצמ') 1.8%   3.3%  
02:15   CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות (דצמ') 7.90%   9.80%  
02:45   EUR מאזן התקציב הממשלתי - צרפת (נוב') -84.7B   -77.2B  
04:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (דצמ') 0.9% 0.9% 0.9%  
04:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (דצמ') 0.4% 0.4% 0.4%  
04:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (דצמ') 0.3% 0.3% 0.3%  
04:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (דצמ') 1.0% 1.0% 1.0%  
04:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (נוב') 4.830B 5.220B 4.988B
04:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (נוב') 0.24B   0.70B
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ') 2.5% 2.6% 2.7%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (דצמ') 2.5% 2.3% 2.2%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (דצמ') 0.3% 0.2% 0.2%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (דצמ') 0.8%   0.1%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (דצמ') 4.2%   4.0%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ') 3.0% 3.0% 3.1%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ') 0.4% 0.4% 0.3%  
04:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 5.1%   5.4%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (דצמ') 0.1% 0.4% 1.6%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (דצמ') 4.9% 5.4% 7.3%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (דצמ') 0.4% 0.3% 0.4%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (דצמ') 3.3% 2.9% 3.1%
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (דצמ') 0.8% 0.6% 0.2%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (דצמ') 4.1% 3.9% 3.9%  
04:30   ZAR הפקת זהב (שנתי) (נוב') -8.3%   -0.5%
04:30   ZAR תפוקת כרייה (נוב') 6.5% 4.9% 5.2%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - ספרד -0.402%   -0.375%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - ספרד -0.459%   -0.407%  
08:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (ינו') 17.70 18.00 19.60
09:20   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade 4.9%   2.2%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.430%   1.430%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 1.600%   1.575%  
12:00   CHF יו"ר הבנק המרכזי של שוויץ, תומאס ג'ורדן, נואם        
13:00   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.295%   1.280%  
18:30   AUD סקר סנטימנט הצרכנים של ווסטפאק (ינו') 1.8%   3.6%  
18:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (חודשי) (נוב') 5.7% -1.4% 5.0%  
18:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (שנתי) (נוב') 4.1% -0.7% 2.3%  
19:00   NZD מדד מחירי הסחורות של ANZ (חודשי) -2.2%   -0.9%  
19:30   AUD הלוואות בתים (חודשי) (נוב') 2.1% 0.1% -0.6%  
19:30   AUD מימון בתים להשקעה (חודשי) (נוב') 1.5%   1.6%  
19:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (דצמ') -5.00% -4.50% 8.60%
19:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (דצמ') 3.10% 8.70% 9.10%  
19:45   SGD המאזן המסחרי 5.030B   4.350B  
יום רביעי, 17 ינואר, 2018
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ') 0.9% 0.9% 0.9%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (דצמ') 0.5%   -0.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ') 1.4% 1.4% 1.4%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ') 0.4% 0.4% 0.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (דצמ') 0.4%   0.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (דצמ') 1.3%   1.5%  
05:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-30 שנה (Bund) 1.280%   1.200%  
06:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (נוב') 8.2% 3.1% 3.5%
06:30   INR היצע הכסף M3 10.7%   10.5%  
06:45   GBP הרצאה מאת מייקל סנדרס (חבר הועדה למדיניות מוניטרית)           
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.33%   4.23%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) 4.1%   8.3%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA 249.2   242.7  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות 406.3   390.2  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 1,314.0   1,259.2  
08:55   USD הספר האדום (שנתי) 2.6%   3.4%  
08:55   USD הספר האדום (חודשי) -0.3%   0.1%  
09:15   USD שיעור הניצולת (דצמ') 77.9% 77.3% 77.2%
09:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (דצמ') 0.9% 0.4% -0.1%
09:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (דצמ') 0.1% 0.3% 0.3%
09:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 1.86B   -0.07B  
10:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (ינו') 72 73 74  
10:00   CAD דו"ח המדיניות המוניטארית של הבנק המרכזי של קנדה        
10:00   CAD הצהרת הריבית של בנק קנדה        
10:00   CAD החלטת הריבית 1.25% 1.25% 1.00%  
11:15   CAD נגיד הבנק המרכזי של קנדה פולוז נואם           
14:00   USD ספר הבז'        
15:00   USD נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם           
15:15   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
16:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (נוב') -18.80B   -22.30B
16:00   USD תזרים הון כולל נטו (נוב') 33.80B 31.30B 152.90B
16:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (נוב') 57.5B 50.1B 26.2B
16:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (נוב') 41.40B   10.90B
16:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח מסטר נואם           
16:35   USD מלאי נפט שבועי - API -5.121M -3.600M -11.190M  
18:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 953.5B   186.6B
18:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות 498.7B   598.7B
19:00   AUD מכירות בתים חדשים - HIA (חודשי) 0.7%   1.6%  
19:00   AUD סקר מכון מלבורן (MI) לציפיות אינפלציה 3.7%   3.7%  
19:01   GBP סקר מחירי הבתים של איגוד השמאים (דצמ') 8%   1%  
19:30   AUD השינוי במספר המועסקים (דצמ') 34.7K 9.0K 63.6K
19:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (דצמ') 15.1K   43.6K
19:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (דצמ') 65.7% 65.4% 65.5%
19:30   AUD שיעור האבטלה (דצמ') 5.5% 5.4% 5.4%  
20:00   KRW החלטת הריבית (ינו') 1.50% 1.50% 1.50%  
20:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (דצמ') 5.3%   5.1%  
22:45   JPY מכרז אג"ח ל-30 שנה 0.832%   0.848%  
23:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (נוב') 0.0%   0.2%  
23:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (נוב') 0.5% 0.6% 0.6%  
יום חמישי, 18 ינואר, 2018
02:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (דצמ') 7.2% 7.1% 7.2%  
02:00   CNY תמ"ג (שנתי) (ר4) 6.8% 6.7% 6.8%  
02:00   CNY תמ"ג (רבעוני) (ר4) 1.6% 1.6% 1.7%  
02:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (דצמ') 6.2% 6.0% 6.1%  
02:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ') 9.4% 10.1% 10.2%  
03:00   EUR נגיד הבנק המרכזי הגרמני (בונדסבנק) ויידמן נואם           
03:30   HKD שיעור האבטלה (דצמ') 2.9%   3.0%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-15 שנים - ספרד 2.098%   2.170%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-30 שנה - ספרד 2.691%   2.874%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - ספרד 0.324%   0.356%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת -0.24%   -0.60%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת 0.10%   -0.13%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-7 שנים - צרפת 0.23%   -0.14%  
05:35   GBP מכרז אג"ח גילט ל-5 שנים 0.993%   0.889%  
06:25   IDR החלטת הריבית 4.25% 4.25% 4.25%  
06:25   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (ינו') 3.50% 3.50% 3.50%  
06:25   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (ינו') 5.00% 5.00% 5.00%  
06:25   IDR הלוואות (שנתי) (דצמ') 8.35%   7.47%  
07:00   USD הדוח החודשי של אופ“ק        
08:20   ZAR החלטת הריבית (ינו') 6.75% 6.75% 6.75%  
08:20   ZAR ריבית הפריים (ינו') 10.25%   10.25%  
08:30   USD אישורי בנייה (דצמ') 1.302M 1.290M 1.303M  
08:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (דצמ') -0.1%   -1.0%  
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,952K 1,900K 1,876K
08:30   USD התחלות בניית בתים (דצמ') 1.192M 1.275M 1.299M
08:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (דצמ') -8.2%   3.0%
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 220K 250K 261K  
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 244.50K   250.75K  
08:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ינו') 22.2 25.0 27.9
08:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (ינו') 42.2   52.7
08:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (ינו') 36.20   38.50
08:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (ינו') 16.8   19.7
08:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (ינו') 10.1   28.2
08:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (ינו') 32.90   27.80
08:30   CAD מדד התעסוקה של ADP -7.1K   59.2K  
09:30   EUR הרצאה מאת בנואה קר (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
09:45   USD מדד אמון הצרכנים של בלומברג 53.8   53.5  
10:30   USD אחסון גז טבעי -183B -199B -359B  
11:00   USD מלאי נפט גולמי -6.861M -3.536M -4.948M  
11:00   USD יבוא נפט גולמי 0.058M   0.152M  
11:00   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -4.184M   -2.395M  
11:00   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.215M   -0.301M  
11:00   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -3.887M 0.086M 4.254M  
11:00   USD ייצור דלק 0.185M   -0.157M  
11:00   USD מלאי נפט לחימום 0.084M   -0.769M  
11:00   USD מלאי הדלק 3.620M 3.426M 4.135M  
13:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-10 שנים 0.548%   0.512%  
16:30   NZD מדד מנהלי הרכש במגזר העסקי (דצמ') 51.2   57.7  
20:00   IDR שיעור השקעות ישירות זרות (שנתי)     12.00%  
יום שישי, 19 ינואר, 2018
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (דצמ') 0.2% 0.2% 0.1%  
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (דצמ') 2.3% 2.3% 2.5%  
03:15   CHF מדד המחירים ליצרן (חודשי) (דצמ') 0.2%   0.6%  
03:15   CHF מדד המחירים ליצרן (שנתי) (דצמ') 1.8%   1.8%  
03:15   IDR מכירות מכוניות (שנתי) (דצמ') -2.00%   -4.60%  
04:00   USD הדוח החודשי של ה-IEA        
04:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד -1.62B   -2.10B  
04:00   EUR החשבון השוטף (נוב') 32.5B   30.3B
04:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (נוב') 37.8B   35.4B
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (דצמ') 1.3% 3.0% 1.5%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (דצמ') -1.6% -0.8% 1.1%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (דצמ') -1.5% -0.6% 1.0%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ') 1.4% 3.0% 1.5%
06:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים 11.1%   10.7%  
06:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות 4.5%   4.0%  
06:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 413.83B   411.12B  
08:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (נוב') 19.56B   20.77B
08:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (נוב') -4.59B   16.56B
08:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (נוב') 3.4% 2.0% -0.6%
10:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (ינו')   2.50%   2.40%  
10:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (ינו')   84.8 90.6 84.3  
10:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (ינו')   94.4 97.0 95.9  
10:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (ינו')   109.2 115.5 113.8  
10:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (ינו')   2.8%   2.7%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי) 4.5%   3.3%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) 150.3   147.6  
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 747   752  
13:00   USD FOMC Member Quarles Speaks           
15:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC 26.2K   25.5K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC 61.2K   62.3K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 707.8K   657.6K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 211.7K   203.3K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC 122.5K   77.4K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC 37.2K   38.0K  
15:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC 17.6K   17.5K  
15:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC 46.8K   29.8K  
15:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC -21.1K   -21.9K  
15:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC 10.1K   5.5K  
15:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC -119.4K   -125.5K  
15:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC -8.0K   -11.0K  
15:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC 139.5K   144.7K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע