הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 20 מאי, 2018
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אפר') 0.1%   0.4%  
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (שנתי) (אפר') 1.6%   1.3%
18:45   NZD מכירות קמעונאיות - ליבה (רבעוני) 0.6% 1.1% 1.8%  
18:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים -9.00%   13.00%  
18:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (אפר') 4,930   5,380
18:45   NZD מכירות קמעונאיות (רבעוני) (ר1) 0.1%   1.7%  
18:45   NZD מכירות קמעונאיות רבעוניות (ר1) 3.0%   5.4%  
18:45   NZD כניסות תיירים (חודשי) -1.3%   -1.5%
19:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 0.8%   0.4%  
19:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם 0.55T 0.11T 0.12T  
19:50   JPY ייצוא (שנתי) (אפר') 7.8% 8.1% 2.1%  
19:50   JPY ייבוא (שנתי) (אפר') 5.9% 9.6% -0.6%  
19:50   JPY המאזן המסחרי (אפר') 626B 406B 797B  
23:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי) 7.0%   7.4%
יום שני, 21 מאי, 2018
כל היום   חג Canada - Victoria Day
כל היום   חג Norway - Whit Monday
כל היום   חג Switzerland - Whit Monday
כל היום   חג Germany - Whit Monday
04:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אפר') 1.90%   2.60%  
משוער   USD מפגש אופ"ק (OPEC)           
08:30   USD שיקאגו פד - מדד הפעילות הארצית (אפר') 0.34 0.14 0.32
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.895%   1.890%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 2.080%   2.035%  
12:15   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
14:05   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח הארקר נואם           
17:30   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם           
יום שלישי, 22 מאי, 2018
כל היום   חג Hong Kong - The Birthday of the Buddha
כל היום   חג South Korea - Buddha's Birthday
01:00   JPY ליבת מדד המחירים לצרכן בנק יפן (שנתי) 0.5% 0.6% 0.7%  
04:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד -0.83B   -2.17B  
04:15   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
04:15   GBP חבר ועדת MPC דייוויד רמסדן נושא דברים           
04:15   GBP הרצאה מאת מייקל סנדרס (חבר הועדה למדיניות מוניטרית)           
04:15   GBP חבר ועדת MPC חרצ‘ן וליהה נושא דברים           
04:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (אפר') 6.23B 7.20B -0.81B
04:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (אפר') -9.710B   1.310B
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.502%   -0.598%  
05:00   GBP דיוני דוח האינפלציה           
06:00   GBP הזמנות תעשייתיות - CBI (מאי) -3 2 4  
06:00   EUR הדוח החודשי של בנק גרמניה        
08:30   CAD מכירות סיטונאיות (חודשי) (מרץ) 1.1% 0.8% -0.4%
08:55   USD הספר האדום (שנתי) 3.2%   4.9%  
08:55   USD הספר האדום (חודשי) 0.0%   0.8%  
09:00   MXN מכירות קמעונאיות (חודשי) (מרץ) 0.9% 0.7% 1.6%  
09:00   MXN מכירות קמעונאיות (שנתי) (מרץ) 1.2% 0.8% 1.2%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.567%   -0.557%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.568%   -0.565%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.573%   -0.564%  
10:00   USD מדד הייצור במחוז ריצ'מונד (מאי) 16 9 -3  
10:00   USD משלוחים במגזר הייצור - ריצ'מונד (מאי) 15   -8  
10:00   USD מדד מגזר השירותים - ריצ'מונד (מאי) 11   2  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.720%   1.655%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-52 שבועות 2.275%   2.200%  
13:00   USD מכרז אג"ח לשנתיים 2.590%   2.498%  
16:35   USD מלאי נפט שבועי - API -1.300M -2.800M 4.854M  
20:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.2%   -0.1%
20:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (מאי)   52.5 53.6 53.8  
21:30   AUD מיזמי בנייה שהושלמו (רבעוני) (ר1) 0.2% 1.1% -18.3%
יום רביעי, 23 מאי, 2018
00:30   JPY מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי) 0.0% 0.1% 0.4%  
00:30   NOK מדד אמון הצרכן (ר2) 19.60   20.30  
01:00   SGD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אפר') 0.1% 0.3% 0.2%  
01:30   EUR שיעור האבטלה - צרפת (ר1) 9.2% 8.8% 9.0%
03:00   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (מאי)   55.1 53.6 53.8  
03:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת (מאי)   54.5 56.6 56.9  
03:00   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (מאי)   54.3 57.1 57.4  
03:00   IDR הלוואות (שנתי) (אפר') 8.94%   8.54%  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (מאי)   53.1 54.7 54.6  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (מאי)   56.8 57.9 58.1  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (מאי)   52.1 53.1 53.0  
04:00   AUD נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה לואו נואם           
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (מאי)   55.5 56.1 56.2  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (מאי)   54.1 55.0 55.1  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (מאי)   53.9 54.7 54.7  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אפר') 0.6% 0.6% 0.7%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אפר') 4.5% 4.5% 4.1%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אפר') 0.8% 0.8% 0.4%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אפר') 4.5% 4.7% 3.8%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אפר') 2.1% 2.2% 2.3%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (אפר') 0.1% 0.3% 0.2%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (אפר') 2.4% 2.1% 2.7%
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (אפר') 3.4% 3.3% 3.4%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (אפר') 0.5%   0.1%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אפר') 2.4% 2.5% 2.5%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אפר') 0.4% 0.5% 0.1%  
04:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 4.2% 4.4% 4.2%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (אפר') 0.4% 1.0% 0.1%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (אפר') 5.3% 5.8% 4.4%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (אפר') 0.3% 0.3% 0.3%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (אפר') 2.7% 2.3% 2.7%
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (אפר') 3.4% 3.4% 3.3%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (אפר') 0.5% 0.5% 0.1%  
05:40   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.580%   -0.560%  
06:00   GBP סקר CBI על מצב המכירות במגזר הקימעונאי (מאי) 11 4 -2  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.86%   4.77%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) -2.6%   -2.7%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA 247.4   252.4  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות 366.7   376.5  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 1,018.1   1,057.1  
07:00   BRL סקר אמון הצרכנים - FGV (מאי) 86.9   89.4  
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (מאי) 2.70% 2.81% 2.80%  
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (מאי) 0.14% 0.25% 0.21%  
08:30   INR היצע הכסף M3 10.0%   10.6%  
09:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (חודשי) (מרץ) 0.30%   0.70%  
09:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (שנתי) (מרץ) -0.80% -0.56% 2.30%
09:00   MXN תמ"ג (רבעוני) (ר1) 1.1% 1.0% 0.8%  
09:00   MXN תמ"ג (שנתי) (ר1) 1.3% 1.4% 1.5%  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (מאי)   56.6 56.6 56.5  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit   55.7 55.0 54.9  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (מאי)   55.7 54.9 54.6  
10:00   USD מכירות בתים חדשים (חודשי) (אפר') -1.5% -2.0% 2.0%
10:00   USD מכירות בתים חדשים (אפר') 662K 680K 672K
10:00   EUR מדד אמון הצרכן (מאי)   0.2 0.4 0.3
10:30   USD מלאי נפט גולמי 5.778M -1.567M -1.404M  
10:30   USD יבוא נפט גולמי 1.376M   -0.411M  
10:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -1.123M   0.053M  
10:30   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.093M   0.038M  
10:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -0.951M -1.335M -0.092M  
10:30   USD ייצור דלק -0.410M   0.488M  
10:30   USD מלאי נפט לחימום 0.451M   -0.310M  
10:30   USD מלאי הדלק 1.883M -1.388M -3.790M  
11:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 0.31B   0.36B  
13:00   USD מכרז אג"ח ל-5 שנים     2.837%  
14:00   USD פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח        
14:15   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם           
18:45   NZD ייצוא (אפר')   4.85B 4.85B  
18:45   NZD ייבוא (אפר')   4.65B 4.94B  
18:45   NZD המאזן המסחרי (שנתי) (אפר')   -3,770M -3,420M  
18:45   NZD המאזן המסחרי (חודשי) (אפר')   200M -86M  
19:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (מאי)     21  
19:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     827.0B  
19:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     126.3B  
20:00   SGD תמ"ג (רבעוני) (ר1)   1.4% 1.4%  
20:00   SGD תמ"ג (שנתי) (ר1)   4.3% 4.3%  
21:00   KRW החלטת הריבית (מאי)   1.50% 1.50%  
21:30   JPY BoJ Board Member Sakurai Speaks           
יום חמישי, 24 מאי, 2018
01:00   JPY המדד המשולב של אינדיקטורים בו-זמניים (חודשי)     0.4%  
01:00   JPY מאזן המדדים המובילים   105.6 105.0  
02:00   EUR תמ"ג - גרמניה (שנתי) (ר1)   1.6% 1.6%  
02:00   EUR תמ"ג - גרמניה (רבעוני) (ר1)   0.3% 0.3%  
02:00   EUR סנטימנט הצרכנים של GFK - גרמניה (יוני)   10.8 10.8  
02:45   EUR סקר מצב העסקים - צרפת (מאי)   108 109  
03:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח דאדלי נואם           
04:00   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
04:15   USD חבר ועדת השוק הפתוח דאדלי נואם           
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אפר')   0.4% -0.5%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (אפר')   0.1% 1.1%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (אפר')   0.1% 1.1%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (אפר')   0.8% -1.2%  
משוער   IDR הלוואות (שנתי)     8.54%  
04:30   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
משוער   EUR כינוס האירו-גרופ        
06:30   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
07:30   EUR הבנק המרכזי של אירופה מפרסם את חשבון המדיניות המוניטרית        
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   1,754K 1,707K  
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   220K 222K  
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     213.25K  
08:30   CAD רווחי חברות (רבעוני)     -1.9%  
09:00   USD מדד מחירי הבתים (שנתי) (מרץ)     7.2%  
09:00   USD מדד מחירי הבתים (חודשי) (מרץ)   0.5% 0.6%  
09:00   USD מדד מחירי הבתים (מרץ)     261.1  
09:00   MXN מדד המחירים לצרכן - ליבה - חצי חודש ראשון (מאי)   0.12% 0.07%  
09:00   MXN מדד המחירים לצרכן - חצי חודש ראשון (מאי)   -0.32% -0.35%  
09:00   ZAR החלטת הריבית (מאי)   6.50% 6.50%  
09:00   ZAR ריבית הפריים (מאי)   10.00% 10.00%  
09:30   BRL החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (אפר')   1.10B 0.80B  
09:30   BRL השקעות ישירות ע"י זרים (דולר ארה"ב) (אפר')   3.00B 6.54B  
09:45   USD מדד אמון הצרכנים של בלומברג     54.6  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (אפר')   -0.2% 1.1%  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (אפר')   5.56M 5.60M  
10:30   USD אחסון גז טבעי   92B 106B  
10:30   CAD סקר רבעוני של הבנק המרכזי של קנדה        
10:35   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
11:00   USD המדד המשולב - הפד של קנזס סיטי (מאי)   23 26  
11:00   USD מדד הייצור - הפד של קנזס סיטי (מאי)     33  
משוער   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
13:00   USD מכרז אג"ח ל-7 שנים     2.952%  
14:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח הארקר נואם           
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן בטוקיו - ליבה (שנתי) (מאי)   0.6% 0.6%  
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן בטוקיו (שנתי) (מאי)   0.5% 0.5%  
יום שישי, 25 מאי, 2018
01:00   SGD ייצור תעשייתי (חודשי) (אפר')   1.2% 0.3%  
01:00   SGD ייצור תעשייתי (שנתי) (אפר')   8.3% 5.9%  
02:00   NOK שיעור האבטלה (מרץ)   3.9% 3.9%  
02:45   EUR מדד אמון הצרכנים - צרפת (מאי)   100 101  
03:00   EUR מדד המחירים ליצרן - ספרד (שנתי)     1.3%  
03:15   CHF הזמנות תעשייתיות (ר1)     19.6%  
04:00   EUR ציפיות העסקים - גרמניה (אפר')   99.5 98.7  
04:00   EUR הערכה עסקית נוכחית - גרמניה (אפר')   106.0 105.7  
04:00   EUR סקר IFO למצב העסקים - גרמניה (אפר')   102.7 102.1  
04:30   GBP השקעות עסקים (שנתי) (ר1)     2.4% 2.6%  
04:30   GBP השקעות עסקים (רבעוני) (ר1)     0.2% 0.3%  
04:30   GBP תמ"ג (שנתי) (ר1)     1.2% 1.2%  
04:30   GBP תמ"ג (רבעוני) (ר1)     0.1% 0.1%  
04:30   GBP אישורי משכנתאות ברוטו   37.8K 37.6K  
04:30   GBP מדד השירותים   0.3% 0.4%  
06:00   EUR מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) - איטליה (אפר')     3.83B  
משוער   EUR מפגש שרי האוצר של האיחוד האירופי        
06:30   BRL הכנסות ממיסים פדרליים   128.00B 105.66B  
07:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים     12.6%  
07:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות     8.2%  
07:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     417.70B  
08:00   AUD סגן נגיד בנק אוסטרליה מישל בולוק נושאת דברים           
08:30   USD משלוחי מוצרי הון לא-בטחוניים למעט מטוסים (חודשי)     0.4% -0.8%  
08:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אפר')   0.5% -0.1%  
08:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא (חודשי) (אפר')   -1.4% 2.6%  
08:30   USD מוצרי בני קיימא למעט ביטחון (חודשי) (אפר')   -1.0% 3.7%  
08:30   USD הזמנות מוצרים לא-בטחוניים ללא מטוסים (חודשי) (אפר')   0.7% -0.9%  
09:00   MXN המאזן המסחרי (אפר')   0.931B 1.918B  
09:00   MXN המאזן המסחרי (דולר ארה"ב) (אפר')     -0.719B  
09:15   EUR הרצאה מאת בנואה קר (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
09:20   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
09:20   USD יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים           
10:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (מאי)     2.50%  
10:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (מאי)   86.9 89.5  
10:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (מאי)   98.8 98.8  
10:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (מאי)   115.0 113.3  
10:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (מאי)     2.8%  
10:00   USD מכירות סיטונאיות (חודשי)     0.3%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי)     4.3%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI)     148.7  
10:30   MXN החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (ר1)   -5,515M -3,207M  
10:30   MXN החשבון השוטף באחוזים מהתמ"ג (ר1)     1.10%  
11:00   CAD מאזן התקציב (מרץ)     2.83B  
11:00   CAD מאזן התקציב (שנתי) (מרץ)     -5.56B  
11:45   USD נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם           
11:45   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
11:45   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     844  
15:20   EUR נגיד הבנק המרכזי הגרמני (בונדסבנק) ויידמן נואם           
15:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     5.6K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     36.4K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     644.4K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     92.4K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     198.8K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     0.7K  
15:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     -23.7K  
15:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     52.8K  
15:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -36.4K  
15:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -23.1K  
15:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     3.7K  
15:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     2.0K  
15:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     115.1K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע