הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 15 יולי, 2018
19:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) -0.1%   0.4%  
22:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (יוני) 6.0% 6.0% 6.1%  
22:00   CNY תמ"ג (שנתי) (ר2) 6.7% 6.7% 6.8%  
22:00   CNY תמ"ג (רבעוני) (ר2) 1.8% 1.6% 1.4%  
22:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (יוני) 6.0% 6.5% 6.8%  
22:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני) 9.0% 8.8% 8.5%  
22:00   CNY Chinese Unemployment Rate 4.8%   4.8%  
22:00   CNY מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין           
יום שני, 16 יולי, 2018
כל היום   חג Japan - Marine Day
00:00   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (יוני) 11.47% 17.53% 12.47%  
00:00   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (יוני) 12.66% 31.31% 28.12%  
00:00   IDR מאזן מסחרי (יוני) 1.74B 0.65B -1.52B  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (יוני) 1.80%   1.60%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (יוני) 16.18%   11.22%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (יוני) 5.77% 4.93% 4.43%  
02:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (יוני) 4.17%   3.73%  
04:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (מאי) 3.378B 3.250B 2.985B
04:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (מאי) 1.02B   1.12B
05:00   EUR המאזן המסחרי (מאי) 16.5B 20.9B 16.7B  
05:45   IDR מכירות אופנועים (שנתי) (יוני) -1.20%   10.90%  
07:30   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
08:30   USD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יוני) 0.4% 0.4% 1.4%
08:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (יולי) 22.60 22.00 25.00  
08:30   USD מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי) (יוני) 0.0% 0.4% 0.8%
08:30   USD מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני) 0.5% 0.5% 1.3%
08:30   USD מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי) (יוני) 0.3% 0.4% 1.3%
08:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (מאי) 2.18B 7.03B 9.09B
08:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (מאי) 5.69B   -0.71B
08:30   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (מאי) -3.34% -3.35% 0.46%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.563%   -0.558%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.575%   -0.576%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.567%   -0.564%  
10:00   USD מלאי העסקים (חודשי) (מאי) 0.4% 0.4% 0.3%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.980%   1.945%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 2.140%   2.100%  
18:45   NZD מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר2) 0.4% 0.5% 0.5%  
18:45   NZD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ר2) 1.5% 1.6% 1.1%  
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (יוני) 1.10% 7.60% 15.50%  
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (יוני) -10.80% -8.00% 10.30%  
21:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
21:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (יוני) 5.0%   4.7%  
23:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (יוני) 55.90%   56.70%  
יום שלישי, 17 יולי, 2018
04:00   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (מאי) 3.6%   -0.6%
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (מאי) 4.9%   7.2%
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (מאי) 1.70%   0.20%
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (מאי) 5.00%   3.90%
04:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (מאי) 2.7% 2.7% 2.8%  
04:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (מאי) 2.5% 2.5% 2.6%
04:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (יוני) 7.8K 2.3K -3.0K
04:30   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) 137.0K 150.0K 146.0K  
04:30   GBP שיעור האבטלה (מאי) 4.2% 4.2% 4.2%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.470%   -0.510%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (יוני) 1.3% 1.4% 1.3%
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (יוני) 0.2% 0.3% 0.2%
05:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (יוני) 1.4% 1.5% 1.4%
05:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (יוני) 0.2% 0.3% 0.2%
05:40   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.630%   -0.630%  
06:45   IDR מכירות מכוניות (שנתי) (יוני) -11.40%   6.80%  
08:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (מאי) 1.4% 0.5% -1.1%
08:55   USD הספר האדום (שנתי) 3.3%   5.2%  
08:55   USD הספר האדום (חודשי) 0.1%   -0.2%  
09:15   USD שיעור הניצולת (יוני) 78.0% 78.4% 77.7%
09:15   USD ייצור תעשייתי (שנתי) 3.8%   3.5%  
09:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני) 0.6% 0.5% -0.5%
09:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (יוני) 0.8% 0.7% -1.0%
10:00   USD יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד           
10:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (יולי) 68 69 68  
10:25   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade -1.7%   -5.0%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.880%   1.850%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-52 שבועות 2.335%   2.275%  
16:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (מאי) 26.70B   -4.80B  
16:00   USD תזרים הון כולל נטו (מאי) 69.90B 52.30B 233.10B
16:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (מאי) 45.6B 34.3B 94.0B
16:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (מאי) 31.20B   175.20B
16:30   USD מלאי נפט שבועי - API 0.629M   -6.796M  
20:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.0%   -0.2%  
יום רביעי, 18 יולי, 2018
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני) 0.2% 0.4% 0.6%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני) 4.2% 4.4% 4.4%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני) 0.4% 0.5% 0.2%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני) 4.6% 4.8% 4.4%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני) 1.9% 2.2% 2.1%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (יוני) 0.2% 0.2% 0.2%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (יוני) 2.1% 2.1% 2.1%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (יוני) 0.3%   0.4%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (יוני) 3.4%   3.4%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני) 2.4% 2.6% 2.4%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני) 0.0% 0.2% 0.4%  
04:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 3.0% 3.8% 3.5%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (יוני) 0.2% 0.4% 3.3%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (יוני) 10.2% 10.0% 9.6%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (יוני) 0.1% 0.3% 0.5%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (יוני) 3.1% 3.2% 3.0%
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (יוני) 3.4% 3.5% 3.3%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (יוני) 0.3% 0.4% 0.4%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני) 0.0% 0.1% 0.3%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני) 0.9% 1.0% 1.0%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני) 2.0% 2.0% 2.0%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני) 0.1% 0.1% 0.5%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (יוני) 0.1%   0.5%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (יוני) 1.9%   1.8%  
05:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-30 שנה (Bund) 1.020%   1.060%  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.77%   4.76%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) -2.5%   2.5%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA 247.9   261.5  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות 363.3   372.6  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 979.6   958.5  
07:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (מאי) 1.9% 0.8% 0.5%  
08:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (יוני) -2.2% 2.2% -4.6%  
08:30   USD אישורי בנייה (יוני) 1.273M 1.330M 1.301M  
08:30   USD התחלות בניית בתים (יוני) 1.173M 1.320M 1.337M
08:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (יוני) -12.3% -2.2% 4.8%
08:30   INR היצע הכסף M3 10.2%   9.8%  
10:00   USD יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד           
10:30   USD מלאי נפט גולמי 5.836M -3.622M -12.633M  
10:30   USD יבוא נפט גולמי 2.201M   -1.315M  
10:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -0.860M   -2.062M  
10:30   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.268M   -0.021M  
10:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -0.371M 0.873M 4.125M  
10:30   USD ייצור דלק -0.407M   0.388M  
10:30   USD מלאי נפט לחימום -0.319M   -0.005M  
10:30   USD מלאי הדלק -3.165M -0.044M -0.694M  
11:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 3.823B   2.034B  
14:00   USD ספר הבז'        
19:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (יולי) 25   26  
19:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם 0.07T 0.15T -0.30T  
19:50   JPY ייצוא (שנתי) (יוני) 6.7% 7.0% 8.1%  
19:50   JPY ייבוא (שנתי) (יוני) 2.5% 5.3% 14.0%  
19:50   JPY המאזן המסחרי (יוני) 721B 534B -581B  
21:30   AUD השינוי במספר המועסקים (יוני) 50.9K 16.7K 13.5K
21:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (יוני) 41.2K   -19.9K
21:30   AUD מדד אמון העסקים הרבעוני של הבנק הלאומי של אוסטרליה 7   8
21:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (יוני) 65.7% 65.5% 65.5%  
21:30   AUD שיעור האבטלה (יוני) 5.4% 5.4% 5.4%  
יום חמישי, 19 יולי, 2018
02:00   CHF המאזן המסחרי (יוני) 2.591B 3.220B 2.815B
03:15   IDR החלטת הריבית 5.25% 5.25% 5.25%  
03:15   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (יולי) 4.50% 4.50% 4.50%  
03:15   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (יולי) 6.00% 6.00% 6.00%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יוני) -0.6% -0.3% 1.4%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (יוני) 3.0% 3.5% 4.5%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני) -0.5% 0.1% 1.4%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני) 2.9% 3.7% 4.1%
04:30   HKD שיעור האבטלה (יוני) 2.8%   2.8%  
04:50   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד 1.308%   1.406%  
04:50   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - ספרד 0.313%   0.336%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת -0.44%   -0.46%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת 0.01%   0.03%  
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,751K 1,730K 1,743K
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 207K 220K 215K
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 220.50K   223.25K
08:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (יולי) 25.7 21.6 19.9  
08:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (יולי) 29.0   34.8  
08:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (יולי) 31.40   36.50  
08:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (יולי) 16.8   30.4  
08:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (יולי) 31.4   17.9  
08:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (יולי) 62.90   51.80  
08:30   CAD מדד התעסוקה של ADP -10.5K   2.9K  
09:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח קווארלס נואם           
09:15   ZAR החלטת הריבית (יולי) 6.50% 6.50% 6.50%  
09:15   ZAR ריבית הפריים (יולי) 10.00% 10.00% 10.00%  
09:45   USD מדד אמון הצרכנים של בלומברג     58.0  
10:30   USD אחסון גז טבעי 46B 58B 51B  
13:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-10 שנים 0.762%   0.934%  
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יוני) 0.0%   0.3%
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יוני) 2.6%   2.2%  
18:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (יוני) -7.80%   6.20%  
18:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (יוני) 4,840   5,080
18:45   NZD כניסות תיירים (חודשי) -3.5%   2.4%
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני)   0.8% 0.7%  
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן של יפן (חודשי)     0.1%  
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני)   0.8% 0.7%  
19:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     817.9B  
19:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     74.3B  
23:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי)     3.7%  
יום שישי, 20 יולי, 2018
00:30   JPY מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי)   0.0% 1.0%  
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (יוני)   0.3% 0.5%  
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (יוני)   2.9% 2.7%  
04:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד     -3.10B  
04:00   EUR החשבון השוטף (מאי)   27.2B 28.4B  
04:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (מאי)     26.2B  
04:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (יוני)   3.50B 3.36B  
04:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (יוני)     4.507B  
משוער   USD מפגש אופ"ק (OPEC)           
07:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים     12.8%  
07:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות     7.6%  
07:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     405.81B  
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (יולי)   0.75% 1.11%  
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (יולי)   4.64% 3.68%  
08:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)     1.9%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני)   1.4% 1.3%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני)     -0.1%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (מאי)   0.7% -0.1%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני)   2.4% 2.2%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני)   0.1% 0.1%  
08:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)     1.9%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (מאי)   1.1% -1.2%  
08:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)     1.9%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי)     1.5%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI)     148.5  
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     863  
15:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -40.4K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     14.2K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     654.5K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     81.4K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     172.0K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     23.7K  
15:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     -52.9K  
15:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     28.1K  
15:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -40.1K  
15:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -41.0K  
15:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -39.8K  
15:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -26.6K  
15:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     24.4K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע