הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 16 בפברואר, 2020
16:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (דצמ') -0.20%   -3.50%  
16:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (דצמ') 3,930   2,490
18:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (פבר') -5   -6  
18:50   JPY תמ"ג (רבעוני) (ר4)   -1.6% -0.9% 0.1%
18:50   JPY תמ"ג (שנתי) (ר4)   -6.3% -3.7% 0.5%
18:50   JPY תמ"ג - הוצאות הון (רבעוני) (ר4) -3.7% -1.6% 0.5%
18:50   JPY תמ"ג - ביקוש חיצוני (רבעוני) (ר4) 0.5% 0.3% -0.3%
18:50   JPY תמ"ג - צריכה פרטית (רבעוני) (ר4) -2.9% -2.0% 0.5%  
19:00   SGD תמ"ג (שנתי) (ר4) 1.0% 0.8% 0.8%  
19:00   SGD תמ"ג (רבעוני) (ר4) 0.6% 0.1% 0.1%  
19:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 0.8%   2.3%  
19:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (ינו') -3.30% -5.50% 2.40%  
19:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (ינו') 4.60% -4.50% 1.00%
19:30   SGD המאזן המסחרי 1.580B   4.750B  
20:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (ינו') 6.3%   6.6%  
21:19   CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות (ינו') 4.00%   5.80%  
23:05   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (ינו') -3.71% 1.19% 1.28%  
23:17   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (ינו') -4.78% -5.66% -5.62%  
23:17   IDR מאזן מסחרי (ינו') -0.87B -0.27B -0.03B  
23:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (דצמ') -0.4% 0.2% -0.3%  
23:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (דצמ') 1.2%   1.3%  
יום שני, 17 בפברואר, 2020
כל היום   חג United States - Washington's Birthday
כל היום   חג Canada - Family Day
02:00   NOK המאזן המסחרי (ינו') 21.2B   25.6B  
04:30   IDR מכירות מכוניות (שנתי) -2.40%   -1.40%  
05:00   EUR כינוס האירו-גרופ        
משוער   EUR הדוח החודשי של בנק גרמניה        
06:00   EUR סך נכסי הרזרבה (ינו') 846.82B   813.57B
06:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
08:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (דצמ') -9.57B   -1.77B
08:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (דצמ') 13.80B   5.74B
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.582%   -0.586%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.596%   -0.609%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.587%   -0.592%  
19:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
21:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (ינו') 49.80%   48.90%  
יום שלישי, 18 בפברואר, 2020
02:00   GBP רישום רכבים (חודשי) (ינו') 0.2%   -4.9%  
02:00   GBP רישום רכבים (שנתי) (ינו') -7.3%   3.4%  
02:00   EUR רישום רכבים באיטליה (שנתי) (ינו') -5.9%   12.5%  
02:00   EUR רישום רכבים באיטליה (חודשי) (ינו') 11.0%   -7.0%  
02:00   EUR רישום רכבים בגרמניה (שנתי) (ינו') -7.3%   19.5%  
02:00   EUR רישום רכבים בגרמניה (חודשי) (ינו') -13.1%   -5.3%  
02:00   EUR רישום רכבים בצרפת (חודשי) (ינו') -36.4%   22.3%  
02:00   EUR רישום רכבים בצרפת (שנתי) (ינו') -13.4%   27.7%  
03:30   HKD שיעור האבטלה (ינו') 3.4%   3.3%  
04:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (דצמ') 3.2% 3.3% 3.4%  
04:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (דצמ') 2.9% 3.0% 3.2%  
04:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (ינו') 5.5K 22.6K 2.6K
04:30   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) (דצמ') 180K 145K 208K  
04:30   GBP פריון העבודה   0.3%   0.1%  
04:30   GBP שיעור האבטלה (דצמ') 3.8% 3.8% 3.8%  
05:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (פבר') -15.7 -10.3 -9.5  
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (פבר') 8.7 21.5 26.7  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.503%   -0.450%
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW (פבר') 10.4 30.0 25.6  
05:45   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.660%   -0.580%  
08:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (פבר') 12.90 5.00 4.80  
08:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (דצמ') -0.7% 0.5% -1.0%
10:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (פבר') 74 75 75  
10:20   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade -2.9%   -4.7%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.545%   1.550%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 1.510%   1.510%  
14:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם           
16:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (דצמ') 41.10B   -39.60B
16:00   USD תזרים הון כולל נטו (דצמ') 78.20B   77.30B
16:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (דצמ') 85.6B 25.5B 27.1B
16:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (דצמ') 59.90B   0.80B
18:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.1%   0.0%
18:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (שנתי) (דצמ') -3.5% -1.3% 5.3%  
18:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (חודשי) (דצמ') -12.5% -9.0% 18.0%  
18:50   JPY ייצוא (שנתי) (ינו') -2.6% -6.9% -6.3%  
18:50   JPY ייבוא (שנתי) (ינו') -3.6% -1.3% -4.9%  
18:50   JPY המאזן המסחרי (ינו') -1,312.6B -1,694.9B -154.6B  
19:30   AUD מדד עלות השכר (שנתי) (ר4) 2.2% 2.2% 2.2%  
19:30   AUD מדד עלות השכר (רבעוני) (ר4) 0.5% 0.5% 0.5%  
יום רביעי, 19 בפברואר, 2020
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ינו') 3.7% 3.9% 3.8%  
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ינו') 0.1% 0.3% 0.2%  
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו') 4.5% 4.4% 4.0%  
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ינו') 0.3% 0.3% 0.3%  
04:00   EUR החשבון השוטף (דצמ') 32.6B   32.4B
04:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (דצמ') 51.2B 42.4B 35.2B
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן – ליבה (חודשי) (ינו') -0.6% -0.6% 0.2%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ינו') 1.6% 1.5% 1.4%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (ינו') 0.7% 0.8% 0.9%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (ינו') 0.1% 0.1% -0.1%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (ינו') -0.4% -0.6% 0.3%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (ינו') 2.8% 2.6% 2.2%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו') 1.8% 1.6% 1.3%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ינו') -0.3% -0.4% 0.0%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (ינו') 108.20   108.50  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (ינו') 0.9% -0.4% 0.9%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (ינו') 2.1% -0.1% 0.9%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (ינו') 1.1% 1.0% 0.9%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (ינו') 0.3% 0.1% -0.2%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (ינו') 2.7% 2.6% 2.2%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (ינו') -0.4% -0.6% 0.3%  
05:00   EUR תפוקת ענף הבנייה (חודשי) (דצמ') -3.10%   0.74%
05:45   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-30 שנה (Bund) 0.070%   0.310%  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 3.77%   3.72%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) -6.4%   1.1%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA 258.4   267.4  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות 645.5   689.5  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 2,875.1   3,123.6  
08:30   USD אישורי בנייה (ינו') 1.551M 1.450M 1.420M  
08:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (ינו') 9.2% -0.1% -3.7%  
08:30   USD מדד המחירים ליצרן - ליבה (שנתי) (ינו') 1.7% 1.3% 1.1%  
08:30   USD מדד המחירים ליצרן - ליבה (חודשי) (ינו') 0.5% 0.1% 0.1%  
08:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
08:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח מסטר נואם           
08:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (ינו') -3.6% -30.7% 17.7%
08:30   USD התחלות בניית בתים (ינו') 1.567M 1.425M 1.626M
08:30   USD מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ינו') 0.5% 0.1% 0.2%  
08:30   USD מדד המחירים ליצרן (שנתי) (ינו') 2.1% 1.6% 1.3%  
08:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי) 1.8%   2.0%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ינו') 0.4%   -0.4%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ינו') 1.8% 1.8% 1.7%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו') 2.4% 2.3% 2.2%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ינו') 0.3% 0.2% 0.0%  
08:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי) 2.2%   2.2%  
08:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי) 2.1%   2.0%
08:55   USD הספר האדום (חודשי) -0.2%   -0.7%  
08:55   USD הספר האדום (שנתי) 5.7%   4.8%  
11:45   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם           
12:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 1.878B   3.698B  
13:30   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
14:00   USD פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח        
16:00   KRW מדד המחירים ליצרן (שנתי) (ינו') 1.0% 1.4% 0.7%  
16:00   KRW מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ינו') 0.2% 0.4% 0.3%  
16:30   USD מלאי נפט שבועי - API 4.200M   6.000M  
16:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח ברקין נואם           
16:45   NZD מדד המחירים ליצרן - תשומות (רבעוני) (ר4) 0.1% 0.4% 0.9%  
16:45   NZD מדד המחירים ליצרן - תפוקות (רבעוני) (ר4) 0.4% 0.3% 1.0%  
18:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 1,420.5B   1,635.1B
18:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -214.4B   283.7B
19:30   AUD השינוי במספר המועסקים (ינו') 13.5K 10.0K 28.9K  
19:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (ינו') 46.2K   -0.3K  
19:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (ינו') 66.1% 66.0% 66.0%  
19:30   AUD שיעור האבטלה (ינו') 5.3% 5.2% 5.1%  
20:30   CNY ריבית פריים על הלוואות של בנק סין 4.05%   4.15%  
יום חמישי, 20 בפברואר, 2020
02:00   CHF המאזן המסחרי (ינו') 4.778B   1.975B
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (ינו') 0.2% -0.4% -0.2%  
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (ינו') 0.8% 0.2% 0.1%  
02:00   EUR סנטימנט הצרכנים של GFK - גרמניה (מרץ) 9.8 9.8 9.9  
02:24   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (פבר') 4.00% 4.25% 4.25%  
02:24   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (פבר') 5.50% 5.75% 5.75%  
02:30   IDR החלטת הריבית 4.75%   5.00%  
02:45   EUR מדד המחירים לצרכן של צרפת (שנתי) 1.5% 1.5% 1.5%  
02:45   EUR מדד המחירים לצרכן - צרפת (חודשי) (ינו') -0.4% -0.4% 0.4%
02:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (חודשי) (ינו') -0.5% -0.5% 0.5%
02:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (שנתי) (ינו') 1.7% 1.6% 1.6%  
03:00   CNY המימון החברתי הכולל של סין (ינו') 5,070.0B 4,300.0B 2,103.0B  
03:01   CNY היצע הכסף M2 (שנתי) (ינו') 8.4% 8.6% 8.7%  
03:01   CNY הלוואות חדשות (ינו') 3,340.0B 3,000.0B 1,140.0B  
03:01   CNY שיעור ההלוואות שטרם נפרעו (שנתי) (ינו') 12.1% 12.1% 12.3%  
03:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו') 1.40% 2.90% 2.90%  
04:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד -2.09B   -1.86B  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (ינו') 1.2% 0.4% 0.7%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ינו') 1.6% 0.8% -0.8%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (ינו') 0.9% 0.7% -0.5%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (ינו') 0.8% 0.7% 0.9%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת -0.59%   -0.53%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת -0.50%   -0.38%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד 0.240%   0.347%  
05:30   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
06:00   GBP הזמנות תעשייתיות - CBI (פבר') -18 -19 -22  
06:00   BRL סקר אמון הצרכנים - FGV (פבר') 87.8   90.4  
06:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 473.00B   473.00B  
07:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (פבר') 4.21% 4.23% 4.34%  
07:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (פבר') 0.22% 0.24% 0.71%  
07:30   EUR הבנק המרכזי של אירופה מפרסם את חשבון המדיניות המוניטרית        
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,726K 1,720K 1,701K
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 210K 210K 206K
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 209.00K   212.25K
08:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (פבר') 36.7 12.0 17.0  
08:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (פבר') 45.4   38.4  
08:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (פבר') 29.80   32.90  
08:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (פבר') 9.8   19.3  
08:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (פבר') 33.6   18.2  
08:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (פבר') 16.40   22.10  
08:30   CAD מדד התעסוקה של ADP 25.9K 71.8K 46.2K  
08:30   CAD מדד מחירי בתים חדשים (חודשי) (ינו') 0.0% 0.2% 0.2%  
08:30   BRL הכנסות ממיסים פדרליים (ינו') 174.99B 167.10B 147.50B
10:00   USD מדד מקדים ארה”ב (חודשי) (ינו') 0.8% 0.4% -0.3%  
10:00   EUR מדד אמון הצרכן (פבר')   -6.6 -8.2 -8.1  
10:30   USD אחסון גז טבעי -151B -147B -115B  
11:00   USD מלאי נפט גולמי 0.414M 2.494M 7.459M  
11:00   USD EIA Refinery Crude Runs (שבועי) 0.190M   0.048M  
11:00   USD יבוא נפט גולמי -1.025M   0.806M  
11:00   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -0.133M   1.668M  
11:00   USD ייצור דלקים מזוקקים 0.015M   -0.139M  
11:00   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -0.636M -1.459M -2.013M  
11:00   USD ייצור דלק 0.284M   -0.662M  
11:00   USD מלאי נפט לחימום -1.024M   -0.046M  
11:00   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (שבועי) 1.4% -0.7% 0.6%  
11:00   USD מלאי הדלק -1.971M 0.435M -0.095M  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.575%   1.560%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות 1.570%   1.565%  
13:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-30 שנים 0.261%   0.501%  
13:20   USD חבר ועדת השוק הפתוח ברקין נואם           
17:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור   49.8 48.9 49.6  
17:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים   48.4 52.4 50.6  
18:30   JPY מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (ינו') -0.1%   0.1%  
18:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ינו') 0.8% 0.8% 0.7%  
18:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו') 0.7% 0.7% 0.8%  
18:30   JPY מדד המחירים לצרכן של יפן (חודשי) 0.0%   0.1%  
19:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (פבר')   47.6   48.8  
19:30   JPY מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים   46.7   51.0  
23:30   JPY מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי) 0.0%   0.9%  
יום שישי, 21 בפברואר, 2020
כל היום   חג India - Mahashivratri
03:15   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (פבר')   49.7 50.7 51.1  
03:15   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת (פבר')   51.9 51.0 51.1  
03:15   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (פבר')   52.6 51.3 51.0  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (פבר')   51.1 50.8 51.2  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (פבר')   47.8 44.8 45.3  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (פבר')   53.3 53.8 54.2  
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (דצמ') 1.4%   -0.2%
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (דצמ') 6.0%   -4.3%  
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (דצמ') -3.00%   0.00%  
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (דצמ') -1.40%   0.20%
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (פבר')   49.1 47.5 47.9  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (פבר')   51.6 51.0 51.3  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (פבר')   52.8 52.2 52.5  
04:30   GBP מדד מנהלי הרכש המשולב   53.3 52.8 53.3  
04:30   GBP מדד מנהלי הרכש - ייצור   51.9 49.7 50.0  
04:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (ינו') -10.54B -12.05B 3.46B
04:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (ינו') -18.754B   16.768B
04:30   GBP מדד מנהלי הרכש - שירותים   53.3 53.4 53.9  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (ינו') 0.1% 0.2% 0.1%
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (ינו') 0.5% 0.6% 0.5%
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן של איטליה ללא מוצרי טבק (חודשי) (ינו') 0.5%   0.4%  
05:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (ינו') -1.8% -1.7% -1.8%
05:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (ינו') 0.4% 0.5% 0.4%
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ינו') 1.1% 1.1% 1.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ינו') -1.7% -1.7% -1.7%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ינו') -1.0% -1.0% 0.3%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו') 1.4% 1.4% 1.4%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (ינו') -1.0%   0.3%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (ינו') 1.3%   1.2%  
05:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (שנתי) (ינו') 1.3% 1.3% 1.3%  
05:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (חודשי) (ינו') -1.3% -1.3% 0.3%  
06:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 476.09B   473.00B  
07:30   BRL החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (ינו') -11.88B   -5.69B  
07:30   BRL השקעות ישירות ע"י זרים (דולר ארה"ב) (ינו') 5.62B   9.43B  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (דצמ') 0.5% 0.4% 0.5%
08:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (דצמ') 0.0% 0.1% 1.1%
09:35   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (פבר')   50.8 51.5 51.9  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (פבר')   49.6   53.3  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (פבר')   49.4 53.0 53.4  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (ינו') 5.46M 5.43M 5.53M
10:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (ינו') -1.3% -1.8% 3.9%
10:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
10:15   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם           
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 679   678  
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב) 791   790  
13:30   GBP חברת ועדת MPC סילבנה טנריירו נושאת דברים           
13:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח קלרידה נושא דברים           
13:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח מסטר נואם           
14:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC 29.3K   13.0K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC) -91.5K   -75.1K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC -42.0K   -34.3K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC) 43.8K   52.6K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 411.8K   397.4K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 353.6K   299.8K  
14:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions 18.4K   21.3K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC) -225.6K   -246.7K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC 29.8K   46.1K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC 77.9K   67.8K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC) -15.9K   -19.8K  
14:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC) 62.2K   48.4K  
14:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC 7.8K   18.6K  
14:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC 153.3K   165.2K  
14:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC 1.5K   4.9K  
14:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC -37.5K   -43.3K  
14:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC -35.0K   -30.3K  
14:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC -27.2K   -44.7K  
14:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC -12.2K   -2.2K  
14:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC -91.5K   -75.1K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע