הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 15 אוקטובר, 2017
09:00   USD יו"ר הבנק הפדרלי יילן נואמת           
09:00   JPY נגיד הבנק המרכזי של יפן קורודה נואם           
09:00   EUR הרצאה מאת ויטור קונסטנקיו (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
11:20   EUR נגיד הבנק המרכזי הגרמני (בונדסבנק) ויידמן נואם           
19:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 1.1%   -1.2%  
20:00   KRW ייצוא (שנתי) (ספט') 35.0% 35.0% 35.0%  
20:00   KRW ייבוא (שנתי) (ספט') 22.6% 21.7% 21.7%  
20:00   KRW המאזן המסחרי (ספט') 13.46B 13.80B 13.80B  
21:30   CNY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') 1.6% 1.6% 1.8%  
21:30   CNY מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') 0.5% 0.4% 0.4%  
21:30   CNY מדד המחירים ליצרן (שנתי) (ספט') 6.9% 6.3% 6.3%  
יום שני, 16 אוקטובר, 2017
00:00   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (ספט') 15.60% 15.90% 19.24%  
00:00   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (ספט') 13.13% 17.61% 8.89%  
00:00   IDR מאזן מסחרי (ספט') 1.76B 1.18B 1.72B  
00:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (אוג') 3.3%   -1.8%  
00:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (אוג') 2.0% 2.1% 2.1%  
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (ספט') 3.4%   3.2%  
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (ספט') 0.6% 0.4% 0.3%  
02:00   NOK המאזן המסחרי (ספט') 9.2B   12.4B  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (ספט') 2.04%   5.75%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (ספט') 9.01%   9.99%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (ספט') 2.60% 3.41% 3.24%  
02:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (ספט') 2.72%   2.45%  
05:00   EUR המאזן המסחרי (אוג') 16.1B 23.3B 23.2B  
08:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (אוק') 30.20 20.70 24.40  
08:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (אוג') 9.85B 20.05B 23.97B
08:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (אוג') 12.04B   -1.78B
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.597%   -0.577%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.701%   -0.690%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.637%   -0.614%  
10:30   CAD סקר ציפיות העסקים של הבנק המרכזי של קנדה        
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.090%   1.085%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 1.240%   1.220%  
14:00   EUR הרצאה מאת סבינה לאוטנשלגר (חברת הבנק המרכזי האירופי)           
17:45   NZD מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר3) 0.5% 0.4% 0.0%  
17:45   NZD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ר3) 1.9% 1.8% 1.7%  
19:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (אוק') 31   25  
20:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
20:30   AUD מכירות כלי רכב חדשים (חודשי) (ספט') -0.5%   0.0%  
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (ספט') -11.00% -0.10% 4.20%
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (ספט') -1.10% 12.70% 16.70%
20:30   SGD המאזן המסחרי 5.450B   5.640B  
22:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (ספט') 57.80%   58.60%  
יום שלישי, 17 אוקטובר, 2017
04:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (אוג') 2.769B 4.230B 6.562B
04:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (אוג') 0.24B   2.03B
04:00   EUR הרצאה מאת ויטור קונסטנקיו (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ספט') 2.7% 2.7% 2.7%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (ספט') 0.0% 0.1% 0.2%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (ספט') 2.5% 2.6% 2.5%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (ספט') 0.1%   0.7%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (ספט') 4.1% 4.2% 4.1%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') 3.0% 3.0% 2.9%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') 0.3% 0.3% 0.6%  
04:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 5.0% 5.4% 4.5%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (ספט') 0.4% 1.3% 2.3%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (ספט') 8.4% 8.2% 8.4%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (ספט') 0.2% 0.2% 0.4%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (ספט') 3.3% 3.3% 3.4%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (ספט') 3.9% 4.0% 3.9%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (ספט') 0.1% 0.3% 0.7%  
04:50   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.431%   -0.485%  
05:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (אוק') 87.0 89.0 87.9  
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (אוק') 17.6 20.0 17.0  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') 0.4%   0.3%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ספט') 1.1% 1.1% 1.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') 1.5% 1.5% 1.5%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') 0.4% 0.4% 0.3%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (ספט') 1.5%   1.5%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (ספט') 0.4%   0.3%  
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW 26.7 34.2 31.7  
05:30   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
05:35   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.750%   -0.720%  
06:15   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
08:30   USD מדד מחירי ייצוא (חודשי) (ספט')   0.4% 0.6%  
08:30   USD מדד מחירי הייבוא (חודשי) (ספט')   0.5% 0.6%  
08:55   USD הספר האדום (חודשי)     -1.5%  
08:55   USD הספר האדום (שנתי)     3.2%  
09:15   USD שיעור הניצולת (ספט')   76.2% 76.1%  
09:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (ספט')   0.3% -0.9%  
09:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (ספט')   0.1% -0.3%  
10:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (אוק')   64 64  
משוער   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade     -2.4%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     1.015%  
13:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח הארקר נואם           
משוער   USD מאזן התקציב הפדרלי (ספט')   6.0B -108.0B  
16:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (אוג')     -0.49B  
16:00   USD תזרים הון כולל נטו (אוג')     -7.30B  
16:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (אוג')   14.3B 1.3B  
16:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (אוג')     -43.10B  
משוער   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED     35.46K  
16:30   USD מלאי נפט שבועי - API     3.097M  
17:00   KRW מדד מחירי הייצוא (שנתי) (ספט')     10.7%  
17:00   KRW מדד מחירי הייבוא (שנתי) (ספט')     9.0%  
19:00   KRW שיעור האבטלה (ספט')   3.7% 3.8%  
19:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי)     -0.1%  
20:30   AUD מדד אמון העסקים הרבעוני של הבנק הלאומי של אוסטרליה     7  
23:00   KRW היצע הכסף M2 (אוג')     6.70%  
יום רביעי, 18 אוקטובר, 2017
כל היום   חג Singapore - Deepavali
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ספט')   4.5% 4.6%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט')   0.3% 0.1%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט')   0.3% 0.1%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט')   4.9% 4.8%  
04:10   EUR נגיד הבנק המרכזי האירופי (ECB) דרגי נואם           
04:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (אוג')   2.0% 2.1%  
04:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (אוג')   2.1% 2.1%  
04:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (ספט')   1.0K -2.8K  
04:30   GBP שיעור האבטלה (אוג')   4.3% 4.3%  
05:35   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-30 שנה (Bund)     1.270%  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     4.16%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)     -2.1%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA     233.2  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות     405.2  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות     1,359.2  
07:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (אוג')   2.3% 1.8%  
07:45   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
08:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח דאדלי נואם           
08:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
08:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (ספט')   -2.9% 5.7%  
08:30   USD אישורי בנייה (ספט')   1.250M 1.272M  
08:30   USD התחלות בניית בתים (ספט')   1.175M 1.180M  
08:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (ספט')   -0.5% -0.8%  
08:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (אוג')   -0.1% -2.6%  
10:15   EUR הרצאה מאת בנואה קר (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
10:30   USD מלאי נפט גולמי   -4.750M -2.747M  
10:30   USD יבוא נפט גולמי     1.117M  
10:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     1.322M  
10:30   USD ייצור דלקים מזוקקים     0.035M  
10:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים   -1.500M -1.480M  
10:30   USD ייצור דלק     -0.112M  
10:30   USD מלאי נפט לחימום     0.126M  
10:30   USD מלאי הדלק   -1.000M 2.490M  
10:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים     0.98B  
14:00   USD ספר הבז'        
19:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם   0.32T 0.37T  
19:50   JPY ייצוא (שנתי) (ספט')   14.9% 18.1%  
19:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     89.2B  
19:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     1,235.3B  
19:50   JPY ייבוא (שנתי) (ספט')   15.0% 15.2%  
19:50   JPY המאזן המסחרי (ספט')   560B 114B  
20:30   AUD השינוי במספר המועסקים (ספט')   15.0K 54.2K  
20:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (ספט')     40.1K  
20:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (ספט')   65.2% 65.3%  
20:30   AUD שיעור האבטלה (ספט')   5.6% 5.6%  
21:00   KRW החלטת הריבית (אוק')   1.25% 1.25%  
22:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (ספט')   7.7% 7.8%  
22:00   CNY תמ"ג (שנתי) (ר3)   6.8% 6.9%  
22:00   CNY תמ"ג (רבעוני) (ר3)   1.7% 1.7%  
22:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (ספט')   6.2% 6.0%  
22:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (ספט')   10.2% 10.1%  
יום חמישי, 19 אוקטובר, 2017
כל היום   חג India - Diwali - Laxmi Puja
00:30   JPY מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי)   0.2% -0.1%  
02:00   CHF המאזן המסחרי (ספט')   2.470B 2.173B  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (ספט')   2.4% 2.8%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט')   0.1% 1.0%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (ספט')   2.1% 2.4%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט')   -0.1% 1.0%  
04:30   HKD שיעור האבטלה (ספט')     3.1%  
משוער   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (אוק')   3.50% 3.50%  
משוער   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (אוק')   5.00% 5.00%  
04:50   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד     1.360%  
04:50   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - ספרד     0.026%  
04:50   EUR מכרז אג"ח ל-30 שנה - ספרד     2.804%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת     -0.48%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת     0.00%  
משוער   IDR החלטת הריבית   4.25% 4.25%  
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   1,900K 1,889K  
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   240K 243K  
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     257.50K  
08:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (אוק')   22.0 23.8  
08:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (אוק')     55.2  
08:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (אוק')     39.00  
08:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (אוק')     6.6  
08:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (אוק')     29.5  
08:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (אוק')     34.40  
09:30   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח ג'ורג נואם           
09:45   USD מדד אמון הצרכנים של בלומברג     49.5  
10:30   USD אחסון גז טבעי   82B 87B  
13:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-30 שנים     0.880%  
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ספט')     0.3%  
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (שנתי) (ספט')     3.2%  
17:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (ספט')     5.80%  
17:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (ספט')     5,490  
17:45   NZD כניסות תיירים (חודשי)     -0.3%  
22:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי)     6.4%  
יום שישי, 20 אוקטובר, 2017
כל היום   חג India - Diwali-Balipratipada
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (ספט')   2.9% 2.6%  
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (ספט')   0.1% 0.2%  
02:00   NOK מדד אמון התעשיה (ר3)     4.0  
02:35   JPY נגיד הבנק המרכזי של יפן קורודה נואם           
04:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד     -2.10B  
04:00   EUR החשבון השוטף (אוג')   26.2B 25.1B  
04:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (אוג')     32.5B  
04:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (ספט')   5.70B 5.09B  
04:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (ספט')     0.037B  
07:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (אוק')   0.35% 0.11%  
07:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (אוק')   2.70% 2.56%  
07:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     398.79B  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט')     0.0%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ספט')     0.9%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוג')   0.3% 0.2%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט')   1.6% 1.4%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט')   0.3% 0.1%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוג')   0.5% 0.4%  
09:00   MXN שיעור האבטלה (ספט')   3.30% 3.30%  
09:00   MXN שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית) (ספט')   3.60% 3.50%  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (ספט')   -1.0% -1.7%  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (ספט')   5.30M 5.35M  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי)     1.2%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI)     145.2  
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     743  
14:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח מסטר נואם           
15:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     15.5K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     40.7K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     417.1K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     200.1K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     140.5K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     59.1K  
15:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     76.4K  
15:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     82.7K  
15:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -4.3K  
15:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     69.2K  
15:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -101.4K  
15:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     5.7K  
15:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     98.1K  
19:30   USD יו"ר הבנק הפדרלי יילן נואמת           
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע