הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 12 אוגוסט, 2018
18:45   NZD מדד מחירי המזון (חודשי) (יולי) 0.7%   0.5%  
20:00   SGD תמ"ג (שנתי) (ר2) 3.9% 4.1% 4.5%
20:00   SGD תמ"ג (רבעוני) (ר2) 0.6% 1.3% 2.2%
יום שני, 13 אוגוסט, 2018
04:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (יולי) 0.3% 0.3% 0.3%  
04:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (יולי) 1.5% 1.4% 1.5%  
04:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (יולי) 1.9% 1.9% 1.9%  
04:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (יולי) -1.4% -1.4% -1.4%  
07:30   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
07:30   CNY היצע הכסף M2 (שנתי) (יולי) 8.5% 8.2% 8.0%  
07:30   CNY הלוואות חדשות (יולי) 1,450.0B 1,200.0B 1,840.0B  
07:30   CNY שיעור ההלוואות שטרם נפרעו (שנתי) (יולי) 13.2% 12.8% 12.7%  
07:55   USD הדוח החודשי של אופ“ק        
08:00   INR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) 4.17% 4.51% 4.92%
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.559%   -0.545%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.534%   -0.540%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.622%   -0.596%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 2.030%   2.010%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 2.180%   2.180%  
17:00   KRW מדד מחירי הייצוא (שנתי) (יולי) 2.6%   1.4%
17:00   KRW מדד מחירי הייבוא (שנתי) (יולי) 12.2%   10.9%  
21:30   AUD מדד אמון העסקים - הבנק הלאומי של אוסטרליה (יולי) 7 6 6  
21:30   AUD סקר העסקים של NAB (יולי) 12   15  
22:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (יולי) 5.5% 6.0% 6.0%  
22:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (יולי) 6.0% 6.3% 6.0%  
22:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (יולי) 8.8% 9.2% 9.0%  
22:00   CNY שיעור האבטלה - סין 5.1%   4.8%  
23:15   IDR שיעור השקעות ישירות זרות (שנתי) (ר2) -12.90%   12.40%  
יום שלישי, 14 אוגוסט, 2018
00:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (יוני) -2.2% 0.0% -2.1%  
00:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני) -1.8% -2.1% -2.1%  
01:30   EUR שיעור האבטלה - צרפת (ר2) 9.1% 9.2% 9.2%  
02:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (יולי) 2.0% 2.0% 2.0%  
02:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (יולי) 0.3% 0.3% 0.3%  
02:00   EUR תמ"ג - גרמניה (שנתי) (ר2)   2.3% 2.5% 1.4%
02:00   EUR תמ"ג - גרמניה (רבעוני) (ר2)   0.5% 0.4% 0.4%
02:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (יולי) 2.1% 2.1% 2.1%  
02:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (יולי) 0.4% 0.4% 0.4%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (יולי) -2.16%   1.80%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (יולי) 18.10%   16.18%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (יולי) 5.09% 5.24% 5.77%  
02:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (יולי) 4.26%   4.17%  
02:45   EUR מדד המחירים לצרכן - צרפת (חודשי) (יולי) -0.1% -0.1% -0.1%  
02:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (שנתי) (יולי) 2.6% 2.6% 2.6%  
02:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (חודשי) (יולי) -0.1% -0.1% -0.1%  
03:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי) (יולי) -0.7% -0.7% -0.7%  
03:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי) (יולי) 2.2% 2.2% 2.2%  
03:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי) (יולי) -1.2% -1.2% -1.2%  
03:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (יולי) 2.3% 2.3% 2.3%  
03:15   CHF מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יולי) 0.1% 0.3% 0.2%  
03:15   CHF מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יולי) 3.6% 3.4% 3.5%  
04:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (יוני) 2.7% 2.7% 2.8%
04:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (יוני) 2.4% 2.5% 2.5%  
04:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (יולי) 6.2K 3.8K 9.0K
04:30   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) 42.0K 93.0K 137.0K  
04:30   GBP שיעור האבטלה (יוני) 4.0% 4.2% 4.2%  
05:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (אוג') 72.6 72.3 72.4  
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (אוג') -13.7 -20.1 -24.7  
05:00   EUR תמ"ג (שנתי) (ר2)   2.2% 2.1% 2.1%  
05:00   EUR תמ"ג (רבעוני) (ר2)   0.4% 0.3% 0.3%  
05:00   EUR ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני) -0.7% -0.3% 1.4%
05:00   EUR ייצור תעשייתי (שנתי) (יוני) 2.5% 2.6% 2.6%
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW -11.1 -16.4 -18.7  
05:30   ZAR הפקת זהב (שנתי) (יוני) -19.2%   -14.1%
05:30   ZAR תפוקת כרייה (יוני) 2.8% 0.5% -1.8%
05:40   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - ספרד -0.362%   -0.351%  
05:40   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - ספרד -0.419%   -0.399%  
06:00   USD אופטימיות העסקים הקטנים - ארגון העסקים הקטנים NFIB (יולי) 107.9 106.9 107.2  
08:20   INR ייצוא (דולר ארה"ב) (יולי) 25.77B   27.70B  
08:20   INR ייבוא (דולר ארה"ב) (יולי) 43.79B   44.30B  
08:20   INR המאזן המסחרי (יולי) -18.02B -15.50B -16.60B  
08:30   USD מדד מחירי ייצוא (חודשי) (יולי) -0.5% 0.2% 0.2%
08:30   USD מדד מחירי היצוא (שנתי) 4.3% 4.2% 5.3%  
08:30   USD מדד מחירי היבוא (שנתי) 4.8% 4.6% 4.3%  
08:30   USD מדד מחירי הייבוא (חודשי) (יולי) 0.0% 0.1% -0.1%
08:30   USD מדד מחירי היבוא למעט נפט (חודשי) -0.5%   0.2%
08:55   USD הספר האדום (חודשי) 0.1%   0.9%  
08:55   USD הספר האדום (שנתי) 4.5%   5.6%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.910%   1.905%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-52 שבועות 2.365%   2.335%  
16:30   USD מלאי נפט שבועי - API 3.660M   -6.000M  
20:30   AUD סקר סנטימנט הצרכנים של ווסטפאק (אוג') -2.3%   3.9%  
21:30   AUD מדד עלות השכר (שנתי) (ר2) 2.1% 2.1% 2.0%
21:30   AUD מדד עלות השכר (רבעוני) (ר2) 0.6% 0.6% 0.5%  
21:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (יולי) 5.8%   5.0%  
יום רביעי, 15 אוגוסט, 2018
כל היום   חג Italy - Assumption Day
כל היום   חג South Korea - National Liberation Day
כל היום   חג India - Independence Day
00:00   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (יולי) 19.33% 11.35% 11.47%  
00:00   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (יולי) 31.56% 14.10% 12.66%  
00:00   IDR מאזן מסחרי (יולי) -2.03B -0.60B 1.74B  
02:00   NOK המאזן המסחרי (יולי) 25.3B   22.0B  
03:25   IDR החלטת הריבית 5.50% 5.25% 5.25%  
03:25   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (אוג') 4.75% 4.50% 4.50%  
03:25   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (אוג') 6.25% 6.00% 6.00%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יולי) 1.9% 1.9% 1.9%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (יולי) 0.0% 0.2% 0.4%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (יולי) 2.2% 2.1% 2.4%
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (יולי) 0.1%   0.3%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (יולי) 3.3% 3.5% 3.4%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) 2.5% 2.5% 2.4%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יולי) 0.0% -0.1% 0.0%  
04:30   GBP CPIH (שנתי) 2.3% 2.3% 2.3%  
04:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 3.0% 2.8% 3.5%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (יולי) 10.9% 10.4% 10.3%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (יולי) 0.5% 0.1% 0.3%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (יולי) 0.0% 0.1% 0.3%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (יולי) 3.1% 3.0% 3.3%
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (יולי) 3.2% 3.4% 3.4%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (יולי) 0.1% 0.2% 0.3%  
05:35   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-30 שנה (Bund) 0.940%   1.020%  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.81%   4.84%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) -2.0%   -3.0%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA 225.5   233.1  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות 335.8   342.5  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 927.5   927.6  
07:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני) 0.7% 1.9% 1.9%  
07:30   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (יוני) 3.29% 3.00% -3.34%  
08:30   USD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יולי) 0.6% 0.4% 0.2%
08:30   USD מדד הפריון התעשייתי (רבעוני) (ר2)   2.9% 2.5% 0.3%
08:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (אוג') 25.60 20.30 22.60  
08:30   USD מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי) (יולי) 0.5% 0.4% -0.1%
08:30   USD מכירות קמעונאיות (חודשי) (יולי) 0.5% 0.2% 0.2%
08:30   USD מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי) (יולי) 0.6% 0.4% 0.2%
08:30   USD עלות התפוקה (רבעוני) (ר2)   -0.9% 0.4% 3.4%
09:15   USD שיעור הניצולת (יולי) 78.1% 78.3% 78.1%
09:15   USD ייצור תעשייתי (שנתי) 4.2%   3.8%  
09:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (יולי) 0.1% 0.3% 1.0%
09:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (יולי) 0.3% 0.3% 0.8%  
10:00   USD מלאי העסקים (חודשי) (יוני) 0.1% 0.2% 0.3%
10:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (אוג') 67 67 68  
10:30   USD מלאי נפט גולמי 6.805M -2.499M -1.351M  
10:30   USD יבוא נפט גולמי 1.341M   -0.358M  
10:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה 1.643M   -0.590M  
10:30   USD ייצור דלקים מזוקקים 0.100M   0.078M  
10:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים 3.566M 0.964M 1.230M  
10:30   USD ייצור דלק 0.321M   -0.570M  
10:30   USD מלאי נפט לחימום 0.293M   0.246M  
10:30   USD מלאי הדלק -0.740M -0.583M 2.900M  
11:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 0.351B   -0.524B  
12:00   EUR נגיד הבנק המרכזי הגרמני (בונדסבנק) ויידמן נואם           
16:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (יוני) -48.60B   26.70B  
16:00   USD תזרים הון כולל נטו (יוני) 114.50B -80.00B 69.20B
16:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (יוני) -36.5B 32.3B 45.5B
16:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (יוני) -51.40B   31.20B  
19:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם -0.05T 0.02T 0.08T
19:50   JPY ייצוא (שנתי) (יולי) 3.9% 6.3% 6.7%  
19:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 123.9B   1,164.0B
19:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -107.1B   -224.8B
19:50   JPY ייבוא (שנתי) (יולי) 14.6% 14.4% 2.6%  
19:50   JPY המאזן המסחרי (יולי) -231B -50B 721B  
21:00   AUD סקר מכון מלבורן (MI) לציפיות אינפלציה 4.0%   3.9%  
21:30   AUD השינוי במספר המועסקים (יולי) -3.9K 15.0K 58.2K
21:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (יולי) 19.3K   43.2K
21:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (יולי) 65.5% 65.7% 65.7%  
21:30   AUD שיעור האבטלה (יולי) 5.3% 5.4% 5.4%  
22:00   KRW ייצוא (שנתי) (יולי) 6.2%   6.2%  
22:00   KRW ייבוא (שנתי) (יולי) 16.4%   16.2%  
22:00   KRW המאזן המסחרי (יולי) 6.91B   7.00B  
23:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (יולי) 56.50%   55.90%  
יום חמישי, 16 אוגוסט, 2018
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (יולי) 0.0% 0.5% 0.5%  
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (יולי) 3.5%   3.4%  
02:10   CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות (יולי) 2.30%   1.10%  
04:00   NOK החלטת הריבית 0.50% 0.50% 0.50%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יולי) 0.9% 0.1% -0.6%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (יולי) 3.7% 2.8% 2.9%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (יולי) 0.7% 0.2% -0.5%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (יולי) 3.5% 3.0% 2.9%  
05:00   EUR המאזן המסחרי (יוני) 22.5B 18.0B 16.5B  
07:30   INR היצע הכסף M3 9.8%   9.9%  
08:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (יולי) 1.5% 1.4% -0.7%  
08:30   USD אישורי בנייה (יולי) 1.311M 1.310M 1.292M  
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,721K 1,750K 1,760K
08:30   USD התחלות בניית בתים (יולי) 1.168M 1.270M 1.158M
08:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (יולי) 0.9% 7.4% -12.9%
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 212K 215K 214K
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 215.50K   214.50K
08:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (אוג') 11.9 21.9 25.7  
08:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (אוג') 38.8   29.0  
08:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (אוג') 27.10   31.40  
08:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (אוג') 14.3   16.8  
08:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (אוג') 9.9   31.4  
08:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (אוג') 55.00   62.90  
08:30   CAD מדד התעסוקה של ADP 11.6K   -10.5K  
08:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (יוני) 1.1% 1.0% 1.5%
09:45   USD מדד אמון הצרכנים של בלומברג 62.1   59.3  
10:30   USD אחסון גז טבעי 33B 31B 46B  
11:00   MXN פרוטוקול ההצבעה על הריבית        
18:45   NZD מדד המחירים ליצרן - תשומות (רבעוני) (ר2) 1.0%   0.6%  
18:45   NZD מדד המחירים ליצרן - תפוקות (רבעוני) (ר2) 0.9%   0.2%  
19:00   KRW שיעור האבטלה (יולי) 3.8%   3.7%  
19:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (אוג')     25  
19:30   AUD נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה לואו נואם           
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (יולי) 4.30% 0.20% -11.10%
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (יולי) 11.80% 6.70% 0.80%
20:30   SGD המאזן המסחרי 2.540B   5.350B  
יום שישי, 17 אוגוסט, 2018
כל היום   חג Indonesia - Independence Day
03:30   AUD סגן נגיד בנק אוסטרליה לוסי אליס נושאת דברים           
04:00   EUR החשבון השוטף (יוני) 23.5B 23.2B 24.4B
04:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (יוני) 28.5B   6.6B
04:09   IDR מכירות מכוניות (שנתי) (יולי) 25.90%   -11.40%  
04:30   HKD שיעור האבטלה (יולי) 2.8%   2.8%  
05:00   IDR הלוואות (שנתי) (יולי)     10.75%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יולי) -0.5% -0.5% 0.0%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יולי) 1.1% 1.1% 1.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) 2.1% 2.1% 2.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יולי) -0.3% -0.3% 0.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (יולי) -0.3%   0.1%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (יולי) 2.1%   1.9%  
07:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים 12.7%   12.4%  
07:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות 8.2%   8.2%  
07:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 400.88B   402.70B  
08:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי) 1.9%   1.9%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יולי) 1.6% 1.3% 1.3%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יולי) 0.2%   0.1%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) 3.0% 2.5% 2.5%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יולי) 0.5% 0.1% 0.1%  
08:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (יוני) 11.55B 4.91B 3.01B
08:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (יוני) 11.29B   5.40B
08:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי) 2.0%   2.0%  
08:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי) 2.1%   2.0%  
משוער   USD השינוי במספר המשכנתאות בפיגור - סקר MBA (רבעוני)     4.63%  
10:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (אוג')   2.50%   2.40%  
10:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (אוג')   87.3   87.3  
10:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (אוג')   95.3 98.1 97.9  
10:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (אוג')   107.8   114.4  
10:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (אוג')   2.9%   2.9%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי) 0.3%   0.6%  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) 147.4   147.9
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 869   869  
15:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC -60.7K   -58.9K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC 3.1K   2.2K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 573.4K   608.9K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC -3.7K   12.7K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC 179.7K   165.2K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC -2.8K   4.3K  
15:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC -26.2K   -24.9K  
15:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC 31.1K   33.3K  
15:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC -45.8K   -46.1K  
15:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC -51.8K   -54.5K  
15:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC -58.4K   -62.8K  
15:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC -26.7K   -24.5K  
15:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC -1.8K   10.6K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע