הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 15 אפריל, 2018
18:45   NZD מדד מחירי המזון (חודשי) (מרץ) 1.0%   -0.5%  
19:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 0.4%   1.5%  
22:00   KRW ייצוא (שנתי) (מרץ) 6.1%   6.1%  
22:00   KRW ייבוא (שנתי) (מרץ) 5.2%   5.0%  
22:00   KRW המאזן המסחרי (מרץ) 6.80B   6.90B  
יום שני, 16 אפריל, 2018
00:20   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (מרץ) 6.14% 1.70% 11.76%  
00:20   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (מרץ) 9.07% 13.25% 25.18%  
00:20   IDR מאזן מסחרי (מרץ) 1.09B -0.09B -0.11B  
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (מרץ) 1.2% 1.5% 1.2%  
02:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (מרץ) 0.0% 0.4% -0.3%  
02:00   NOK המאזן המסחרי (מרץ) 15.0B   21.3B  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (מרץ) -0.29%   0.88%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (מרץ) 4.70%   3.81%  
02:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (מרץ) 2.47% 2.58% 2.48%  
02:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (מרץ) 3.03%   3.04%  
03:15   CHF מדד המחירים ליצרן (חודשי) (מרץ) -0.2% 0.4% 0.3%  
03:15   CHF מדד המחירים ליצרן (שנתי) (מרץ) 2.0% 2.6% 2.3%  
07:30   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (פבר') 0.09% 0.15% -0.65%
08:30   USD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (מרץ) 0.2% 0.2% 0.2%  
08:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (אפר') 15.80 18.80 22.50  
08:30   USD מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי) (מרץ) 0.4% 0.4% 0.1%  
08:30   USD מכירות קמעונאיות (חודשי) (מרץ) 0.6% 0.4% -0.1%  
08:30   USD מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי) (מרץ) 0.3% 0.4% 0.3%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.550%   -0.559%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.573%   -0.573%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.566%   -0.569%  
10:00   USD מלאי העסקים (חודשי) (פבר') 0.6% 0.6% 0.6%  
10:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (אפר') 69 71 70  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.760%   1.715%  
11:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 1.945%   1.880%  
12:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
12:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם           
13:15   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
16:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (פבר') 43.20B   8.40B  
16:00   USD תזרים הון כולל נטו (פבר') 44.70B 26.10B 122.60B
16:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (פבר') 49.0B 43.3B 61.4B
16:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (פבר') 35.80B   56.30B
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (מרץ) -1.80% 4.70% -2.70%
20:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (מרץ) -2.70% 0.20% -6.00%
20:30   SGD המאזן המסחרי 5.490B   5.950B  
21:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
22:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (מרץ) 7.5% 7.7% 7.9%  
22:00   CNY תמ"ג (שנתי) (ר1) 6.8% 6.8% 6.8%  
22:00   CNY תמ"ג (רבעוני) (ר1) 1.4% 1.5% 1.6%  
22:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (מרץ) 6.0% 6.4% 7.2%  
22:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (מרץ) 10.1% 9.7% 9.7%  
22:00   CNY NBS Press Conference           
23:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (מרץ) 56.50%   57.00%  
יום שלישי, 17 אפריל, 2018
00:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (פבר') 1.3% -0.3% -3.8%
00:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (פבר') 0.0% 4.0% 4.1%  
04:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (מרץ) 0.8% 0.9% 0.9%  
04:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (מרץ) 0.3% 0.4% 0.4%  
04:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (מרץ) 2.3% 2.5% 2.5%  
04:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (מרץ) 0.9% 1.1% 1.1%  
04:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (פבר') 2.8% 2.8% 2.6%  
04:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (פבר') 2.8% 3.0% 2.8%  
04:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (מרץ) 11.6K 13.3K 15.1K
04:30   GBP Employment Change 3M/3M (חודשי) 55.0K 55.0K 168.0K  
04:30   GBP שיעור האבטלה (פבר') 4.2% 4.3% 4.3%  
05:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (פבר') 3.104B 2.230B -0.092B
05:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (פבר') 1.13B   0.43B
05:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (אפר') 87.9 88.0 90.7  
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (אפר') -8.2 -0.8 5.1  
05:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW 1.9 7.3 13.4  
06:00   CNY יחס דרישת רזרבות הבנק המרכזי בסין 16.00%   17.50%  
08:30   USD אישורי בנייה (מרץ) 1.354M 1.330M 1.321M  
08:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (מרץ) 2.5% 0.7% -4.1%  
08:30   USD התחלות בניית בתים (מרץ) 1.319M 1.270M 1.295M
08:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (מרץ) 1.9% 1.9% -3.3%
08:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (פבר') 3.96B 7.24B 5.63B
08:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (פבר') 6.35B   13.18B
08:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (פבר') 1.9% 1.0% -1.3%
08:55   USD הספר האדום (חודשי) 0.5%   0.3%  
08:55   USD הספר האדום (שנתי) 3.0%   2.9%  
09:15   USD שיעור הניצולת (מרץ) 78.0% 77.9% 77.7%  
09:15   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם           
09:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (מרץ) 0.5% 0.3% 1.0%
09:15   USD Industrial Production (שנתי) 4.3%   4.4%  
09:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (מרץ) 0.1% 0.1% 1.5%
10:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח קווארלס נואם           
10:25   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade 2.7%   -0.6%  
11:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח הארקר נואם           
11:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.630%   1.620%  
13:10   USD נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם           
16:30   USD מלאי נפט שבועי - API -1.047M 0.625M 1.758M  
17:40   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
19:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם 0.12T 0.10T -0.21T
19:50   JPY ייצוא (שנתי) (מרץ) 2.1% 4.7% 1.8%  
19:50   JPY ייבוא (שנתי) (מרץ) -0.6% 5.4% 16.6%  
19:50   JPY המאזן המסחרי (מרץ) 797B 498B 3B  
20:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) -0.2%   0.4%
21:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (מרץ) 4.9%   5.2%  
יום רביעי, 18 אפריל, 2018
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (פבר') -0.6%   -4.6%
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (פבר') 3.4%   9.6%  
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (פבר') 3.40%   5.30%  
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (פבר') 0.50%   -2.90%
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (מרץ) 4.1% 4.3% 4.1%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (מרץ) 0.7% 0.8% 1.1%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ) 3.8% 4.1% 4.0%  
04:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (מרץ) 0.4% 0.6% 0.8%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (מרץ) 2.3% 2.5% 2.4%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (מרץ) 0.1% 0.2% 0.3%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (מרץ) 2.2% 2.2% 2.5%
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (מרץ) 3.4% 3.6% 3.6%  
04:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (מרץ) 0.1% 0.8% 0.8%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (מרץ) 0.1% 0.3% 0.4%  
04:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ) 2.5% 2.7% 2.7%  
04:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 4.4% 4.8% 4.7%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (מרץ) -0.1% 0.3% -0.4%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (מרץ) 4.2% 4.1% 3.8%
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (מרץ) 2.4% 2.3% 2.6%  
04:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (מרץ) 0.2% 0.1% 0.0%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (מרץ) 3.3% 3.5% 3.6%  
04:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (מרץ) 0.1% 0.3% 0.8%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (מרץ) 1.0% 1.0% 1.0%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (מרץ) 1.4% 1.4% 0.4%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ) 1.3% 1.4% 1.4%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (מרץ) 1.0% 1.0% 0.2%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (מרץ) 1.0%   0.2%  
05:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (מרץ) 1.2%   1.1%  
05:35   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-10 שנים (Bund) 0.510%   0.600%  
משוער   EUR כינוס האירו-גרופ        
06:35   IDR מכירות מכוניות (שנתי) (מרץ) -0.70%   -0.90%  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.66%   4.66%  
07:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) 4.9%   -1.9%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA 262.4   247.3  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות 399.4   380.6  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 1,149.5   1,110.8  
07:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (פבר') 4.9% 2.8% 3.3%
08:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח דאדלי נואם           
10:00   CAD דו"ח המדיניות המוניטארית של הבנק המרכזי של קנדה        
10:00   CAD הצהרת הריבית של בנק קנדה        
10:00   CAD החלטת הריבית 1.25% 1.25% 1.25%  
10:30   USD מלאי נפט גולמי -1.071M -0.500M 3.306M  
10:30   USD יבוא נפט גולמי -1.264M   1.722M  
10:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -1.115M   1.129M  
10:30   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.162M   0.240M  
10:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -3.107M -0.268M -1.044M  
10:30   USD ייצור דלק 0.054M   0.035M  
10:30   USD מלאי נפט לחימום -0.260M   0.342M  
10:30   USD מלאי הדלק -2.968M -0.227M 0.458M  
11:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 5.74B   2.69B  
14:00   USD ספר הבז'        
15:15   USD חבר ועדת השוק הפתוח דאדלי נואם           
16:15   USD חבר ועדת השוק הפתוח קווארלס נואם           
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (חודשי) (מרץ) 0.0%   0.4%  
17:00   KRW מדד המחירים ליצרן (שנתי) (מרץ) 1.4%   1.3%  
18:45   NZD מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר1) 0.5% 0.4% 0.1%  
18:45   NZD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ר1) 1.1% 1.1% 1.6%  
19:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 797.6B   -594.7B
19:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות 308.3B   332.6B
21:30   AUD השינוי במספר המועסקים (מרץ) 4.9K 20.3K -6.3K
21:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (מרץ) -19.9K   20.1K
21:30   AUD מדד אמון העסקים הרבעוני של הבנק הלאומי של אוסטרליה 7   7
21:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (מרץ) 65.5% 65.7% 65.6%
21:30   AUD שיעור האבטלה (מרץ) 5.5% 5.5% 5.5%
יום חמישי, 19 אפריל, 2018
04:00   EUR החשבון השוטף (פבר') 35.1B 32.3B 39.0B
04:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (פבר') 22.7B   12.6B
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (מרץ) -0.5% -0.4% 0.4%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (מרץ) 1.1% 1.4% 1.2%
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (מרץ) 1.1% 2.0% 1.5%  
04:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (מרץ) -1.2% -0.5% 0.8%  
04:30   HKD שיעור האבטלה (מרץ) 2.9%   2.9%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד 1.235%   1.148%  
04:40   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - ספרד 0.194%   0.294%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת -0.32%   -0.24%  
05:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת 0.06%   0.11%  
05:40   GBP מכרז אג"ח גילט ל-10 שנים 1.600%   1.580%  
משוער   EUR מפגש שרי האוצר של האיחוד האירופי        
07:48   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (אפר') 3.75% 3.50% 3.50%  
07:48   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (אפר') 5.00% 5.00% 5.00%  
08:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם           
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,863K 1,848K 1,878K
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 232K 230K 233K  
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 231.25K   230.00K  
08:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (אפר') 23.2 20.8 22.3  
08:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (אפר') 40.7   47.9  
08:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (אפר') 29.80   35.90  
08:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (אפר') 27.1   25.6  
08:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (אפר') 18.4   35.7  
08:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (אפר') 56.40   42.60  
08:30   CAD מדד התעסוקה של ADP 42.8K   32.7K  
09:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח קווארלס נואם           
09:45   USD מדד אמון הצרכנים של בלומברג     58.0  
10:30   USD אחסון גז טבעי -36B -23B -19B  
12:30   GBP חבר הועדה למדיניות מוניטרית (MPC) קונליף נואם           
13:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-5 שנים 0.631%   0.370%  
18:45   USD חבר ועדת השוק הפתוח מסטר נואם           
19:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (אפר') 21   28  
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (מרץ) 0.9% 0.9% 1.0%  
19:30   JPY National CPI (חודשי) 0.9%   1.0%
19:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ) 1.1% 1.1% 1.5%  
יום שישי, 20 אפריל, 2018
00:30   JPY מדד הפעילות במגזר השלישוני (שירותים ומסחר) (חודשי) 0.0% 0.1% -0.4%
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (מרץ) 0.1% 0.2% -0.1%  
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (מרץ) 1.9% 2.0% 1.8%  
02:00   NOK מדד אמון התעשיה (ר1) 6.0 7.0 6.0  
04:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד -2.17B   -3.94B  
05:30   GBP הרצאה מאת מייקל סנדרס (חבר הועדה למדיניות מוניטרית)           
07:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 426.08B   424.86B  
07:30   EUR נגיד הבנק המרכזי הגרמני (בונדסבנק) ויידמן נואם           
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (אפר') 0.21% 0.25% 0.10%  
08:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (אפר') 2.80% 2.84% 2.80%  
08:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי) 1.9%   1.9%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (מרץ) 0.2%   0.7%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (מרץ) 1.4% 1.5% 1.5%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (פבר') 0.0% 0.3% 1.0%
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (מרץ) 0.3% 0.4% 0.6%  
08:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ) 2.3% 2.4% 2.2%  
08:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי) 2.1% 2.2% 2.1%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (פבר') 0.4% 0.3% 0.1%
08:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי) 2.0% 2.1% 2.1%  
09:00   BRL הכנסות ממיסים פדרליים     105.00B  
09:40   USD נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם           
10:00   EUR מדד אמון הצרכן (אפר')   0.4 -0.2 0.1  
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי) 3.2%   3.5%
10:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) 148.9   147.8
11:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED (מרץ) 56.15K   61.00K  
11:15   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם           
13:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 820   815  
15:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC 47.7K   43.0K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC 30.7K   23.7K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 728.1K   707.1K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 163.1K   155.4K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC -10.5K   -10.7K  
15:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC -0.1K   -14.8K  
15:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC -30.3K   -31.7K  
15:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC 101.8K   102.2K  
15:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC -10.5K   -10.7K  
15:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC -10.2K   -2.8K  
15:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC 2.6K   2.8K  
15:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC 27.6K   22.8K  
15:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC 151.5K   147.5K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע