הורד אפליקציההורד אפליקציה
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 19 נובמבר, 2017
16:00   KRW מדד המחירים ליצרן (שנתי) (אוק')     3.6%
16:00   KRW מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוק')     0.5%
16:45   NZD מדד מחירי המזון (חודשי) (אוק')     -0.2%  
18:50   JPY ייצוא (שנתי) (אוק')   15.8% 14.1%  
18:50   JPY ייבוא (שנתי) (אוק')   20.2% 12.0%  
18:50   JPY המאזן המסחרי (אוק')   330B 668B
יום שני, 20 נובמבר, 2017
כל היום   חג Mexico - Day off for revolution day memorial
כל היום   חג Brazil - Black Awareness Day
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (אוק')   0.3% 0.3%  
02:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (אוק')   2.7% 3.1%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת     -0.643%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת     -0.685%  
09:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת     -0.672%  
09:00   EUR נגיד הבנק המרכזי האירופי (ECB) דרגי נואם           
משוער   USD השינוי במספר המשכנתאות בפיגור - סקר MBA (רבעוני)     4.24%  
19:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
יום שלישי, 21 נובמבר, 2017
02:00   CHF המאזן המסחרי (אוק')     2.918B  
03:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוק')     1.40%  
04:05   AUD נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה לואו נואם           
04:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (אוק')   6.60B 5.33B
04:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (אוק')     11.205B  
06:00   GBP הזמנות תעשייתיות - CBI (נוב')   3 -2  
08:30   USD שיקאגו פד - מדד הפעילות הארצית (אוק')     0.17  
08:30   CAD מכירות סיטונאיות (חודשי) (ספט')   0.6% 0.5%
08:55   USD הספר האדום (שנתי)     2.3%  
08:55   USD הספר האדום (חודשי)     -1.2%  
משוער   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade     -3.5%  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (אוק')   5.43M 5.39M  
10:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (אוק')   0.7% 0.7%  
16:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (אוק')     3.10%  
16:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (אוק')     5,190
18:00   USD יו"ר הבנק הפדרלי יילן נואמת           
19:30   AUD מיזמי בנייה שהושלמו (רבעוני) (ר3)   1.0% 9.3%
יום רביעי, 22 נובמבר, 2017
01:31   INR היצע הכסף M3     6.5%  
02:00   NOK שיעור האבטלה (ספט')   4.1% 4.1%  
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוק')     0.4%  
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אוק')   4.5% 4.6%  
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוק')     0.5%  
03:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוק')     5.1%  
07:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     4.18%  
07:00   USD מדד הרכש של MBA     228.2  
07:00   USD מדד שוק המשכנתאות     401.7  
07:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות     1,371.6  
08:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   1,895K 1,860K
08:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוק')   0.5% 0.7%  
08:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא (חודשי) (אוק')   0.3% 2.0%  
08:30   USD מוצרי בני קיימא למעט ביטחון (חודשי) (אוק')   0.9% 1.9%  
08:30   USD הזמנות מוצרים לא-בטחוניים ללא מטוסים (חודשי) (אוק')   0.6% 1.7%
08:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   240K 249K  
08:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     237.75K  
09:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים     -3.41B  
10:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (נוב')     2.50%  
10:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (נוב')   87.6 87.6  
10:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (נוב')   98.0 97.8  
10:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (נוב')   112.5 113.6  
10:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (נוב')     2.6%  
10:00   EUR מדד אמון הצרכן (נוב')   -0.8 -1.0  
10:30   USD מלאי נפט גולמי   -2.200M 1.854M  
10:30   USD יבוא נפט גולמי     0.261M  
10:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     -1.504M  
10:30   USD ייצור דלקים מזוקקים     0.032M  
10:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים     -0.799M  
10:30   USD ייצור דלק     -0.315M  
10:30   USD מלאי נפט לחימום     -0.463M  
10:30   USD מלאי הדלק     0.894M  
12:00   USD אחסון גז טבעי     -18B  
14:00   USD פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח        
16:45   NZD מכירות קמעונאיות (רבעוני) (ר3)     2.0%  
16:45   NZD מכירות קמעונאיות רבעוניות (ר3)     5.4%  
19:00   SGD תמ"ג (שנתי) (ר3)   5.0% 4.6%  
19:00   SGD תמ"ג (רבעוני) (ר3)   7.4% 6.3%  
יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
כל היום   חג United States - Thanksgiving Day
כל היום   חג Japan - Labour Thanksgiving Day
00:00   SGD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוק')     0.4%  
02:00   EUR תמ"ג - גרמניה (רבעוני) (ר3)   0.8% 0.8%  
02:00   EUR תמ"ג - גרמניה (שנתי) (ר3)   2.6% 2.3%  
02:45   EUR סקר מצב העסקים - צרפת (נוב')   110 111
03:00   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (נוב')     55.9 56.1  
03:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת (נוב')     57.2 57.4  
03:00   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (נוב')     57.0 57.3  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (נוב')     56.6 56.6  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (נוב')     60.3 60.6  
03:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (נוב')     55.0 54.7  
04:00   EUR מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) - איטליה (אוק')     3.54B  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (נוב')     58.3 58.5  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (נוב')     56.0 56.0  
04:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (נוב')     55.2 55.0  
04:30   GBP השקעות עסקים (רבעוני) (ר3)     0.5%  
04:30   GBP השקעות עסקים (שנתי) (ר3)     2.5%  
04:30   GBP תמ"ג (רבעוני) (ר3)   0.4% 0.4%  
04:30   GBP תמ"ג (שנתי) (ר3)   1.5% 1.5%  
06:00   GBP סקר CBI על מצב המכירות במגזר הקימעונאי (נוב')   5 -36  
06:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (נוב')   2.84% 2.71%  
06:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (נוב')   0.40% 0.34%  
07:30   BRL החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (אוק')   -1.00B 0.43B  
07:30   BRL השקעות ישירות ע"י זרים (דולר ארה"ב) (אוק')   7.20B 6.34B  
07:30   EUR הבנק המרכזי של אירופה מפרסם את חשבון המדיניות המוניטרית        
08:00   ZAR החלטת הריבית (נוב')   6.75% 6.75%  
08:00   ZAR ריבית הפריים (נוב')     10.25%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט')   1.0% -0.7%  
08:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט')   0.9% -0.3%  
09:00   MXN מדד המחירים לצרכן - ליבה - חצי חודש ראשון (נוב')   0.14% 0.21%  
09:00   MXN מדד המחירים לצרכן - חצי חודש ראשון (נוב')   0.73% 0.62%  
09:00   MXN מכירות קמעונאיות (שנתי) (ספט')   0.7% -0.2%  
09:00   MXN מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט')   0.4% 0.2%  
11:30   CHF יו"ר הבנק המרכזי של שוויץ, תומאס ג'ורדן, נואם        
16:00   KRW מדד אמון הצרכנים (נוב')     109  
16:45   NZD ייצוא (אוק')     3.78B
16:45   NZD ייבוא (אוק')     4.92B  
16:45   NZD המאזן המסחרי (שנתי) (אוק')     -2,910M  
16:45   NZD המאזן המסחרי (חודשי) (אוק')     -1,143M
18:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     -105.0B
18:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     182.4B  
19:00   SGD תמ"ג (שנתי) (ר3)     4.6%  
19:00   SGD תמ"ג (רבעוני) (ר3)     6.3%  
19:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (נוב')       52.8  
יום שישי, 24 נובמבר, 2017
  חג United States - The Day After Thanksgiving - Early close at 13:00
00:00   SGD ייצור תעשייתי (שנתי) (אוק')   10.0% 14.6%
00:00   SGD ייצור תעשייתי (חודשי) (אוק')     -0.5%  
03:15   CHF הזמנות תעשייתיות (ר3)     2.8%  
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (ספט')     12.2%  
04:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (ספט')     8.7%
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (ספט')     3.40%  
04:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (ספט')     2.00%  
04:00   EUR ציפיות העסקים - גרמניה (נוב')   108.9 109.1  
04:00   EUR הערכה עסקית נוכחית - גרמניה (נוב')   125.0 124.8  
04:00   EUR סקר IFO למצב העסקים - גרמניה (נוב')   116.5 116.7  
07:30   BRL הלוואות הבנקים (חודשי) (אוק')        
09:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (חודשי) (ספט')     0.80%  
09:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (שנתי) (ספט')   1.30% 2.30%  
09:00   MXN תמ"ג (רבעוני) (ר3)   -0.2% 0.6%  
09:00   MXN תמ"ג (שנתי) (ר3)   1.6% 1.8%  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (נוב')     54.9 54.6  
09:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (נוב')     55.6 55.3  
10:00   MXN החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (ר3)   -6,350M -321M  
10:00   MXN החשבון השוטף באחוזים מהתמ"ג (ר3)     0.10%
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע