הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 06:45 (GMT +2:00)  
23/03/2018 - 23/03/2018
 
סינון
 
חיפוש: 
 
rtl
0
זמן:

קטגוריה:

בחר/י הכול
הסר
חשיבות:
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שישי, 23 מרץ, 2018
כל היום   חג פקיסטן - יום פקיסטן
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 1.0% 1.0% 0.9%  
01:30   JPY National CPI (חודשי)     0.4%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 1.5% 1.5% 1.4%  
01:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 853.8B   1,090.8B
01:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -1,153.2B   -432.3B
07:00   SGD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר')   0.5% 0.4%  
09:00   DKK מכירות קמעונאיות (שנתי) (פבר')     1.4%  
09:30   THB עסקאות החלף (דולר ארה"ב)     36.8B  
09:30   THB יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     212.6B  
09:30   HUF החשבון השוטף (אירו) (רבעוני) (ר4)   0.738B 0.806B  
10:00   EUR מדד המחירים ליצרן - ספרד (שנתי)     0.1%  
10:00   TWD ייצור תעשייתי (שנתי) (פבר')     10.86%  
10:00   EUR תוצר תעשייתי - אוסטריה (שנתי) (ינו')     3.5%  
10:00   EUR החשבון השוטף - ליטא (ר4)     0.4%  
10:20   TWD היצע הכסף M2 (פבר')     3.42%  
10:30   TWD החלטת הריבית (ר1)     1.375%  
11:00   PHP מאזן התקציב (ינו')     -107.1B  
11:00   EUR החשבון השוטף - יוון (שנתי) (ינו')     -1.241B  
11:00   PLN שיעור האבטלה (פבר')   6.8% 6.9%  
11:00   CZK חוב חיצוני (אירו) (ר4)     173.90B  
11:00   NOK השינוי במספר הבלתי מועסקים (מרץ)   82.60K 83.63K  
11:00   NOK שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית) (מרץ)   2.40% 2.50%  
11:00   EUR ייצור תעשייתי - ליטא (שנתי) (פבר')     7.50%  
11:00   EUR ייצור תעשייתי - ליטא (חודשי) (פבר')     -1.10%  
משוער   EUR מפגש הפסגה האירופי           
12:30   RUB החלטת הריבית (מרץ)   7.25% 7.50%  
13:00   BRL סקר אמון הצרכנים - FGV (מרץ)     87.4  
13:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     421.49B  
14:00   GBP ידיעון רבעוני של בנק אנגליה        
14:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (מרץ)   2.82% 2.86%  
14:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (מרץ)   0.12% 0.38%  
14:10   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
14:30   GBP חבר ועדת MPC חרצ‘ן וליהה נושא דברים           
14:30   USD Cap Goods Ship Non Defense Ex Air (חודשי)     0.5% -0.1%  
14:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (פבר')   0.5% -0.3%  
14:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא (חודשי) (פבר')   1.5% -3.6%  
14:30   USD מוצרי בני קיימא למעט ביטחון (חודשי) (פבר')     -2.6%  
14:30   USD הזמנות מוצרים לא-בטחוניים ללא מטוסים (חודשי) (פבר')   0.8% -0.3%  
14:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)     1.8%  
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (פבר')     0.5%  
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר')   1.4% 1.2%  
14:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ינו')   0.9% -1.8%  
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר')   0.5% 0.7%  
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר')   2.0% 1.7%  
14:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)     1.9%  
14:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (ינו')   1.1% -0.8%  
14:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)     1.8%  
15:30   BRL החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (פבר')   0.33B 4.30B  
15:30   BRL השקעות ישירות ע"י זרים (דולר ארה"ב) (פבר')   4.50B 6.50B  
16:00   USD מכירות בתים חדשים (חודשי) (פבר')   4.4% -7.8%  
16:00   USD מכירות בתים חדשים (פבר')   623K 593K  
16:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (חודשי) (ינו')   0.20% 0.70%  
16:00   MXN מדד הפעילות הכלכלית (שנתי) (ינו')   2.20% 1.10%  
16:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי)     5.6%  
16:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI)     149.7  
16:30   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם           
19:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     990  
21:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     8.0K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     39.6K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     668.5K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     167.9K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     122.1K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     2.9K  
21:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     19.4K  
21:30   MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     86.9K  
21:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -6.6K  
21:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -0.8K  
21:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -79.5K  
21:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -2.8K  
21:30   RUB פוזיציות נטו ספקולטיביות על הרובל הרוסי CFTC     22.0K  
21:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     146.4K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע