הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 00:25 (GMT +2:00)  
15/12/2017 - 15/12/2017
 
סינון
 
חיפוש: 
 
rtl
0
זמן:

קטגוריה:

בחר/י הכול
הסר
חשיבות:
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שישי, 15 דצמבר, 2017
00:00   PEN החלטת הריבית (דצמ')   3.25% 3.25%  
01:50   JPY מדד Tankan להוצאה ההונית בתעשיות הגדולות (ר4)   7.5% 7.7%  
01:50   JPY מדד Tankan להוצאה ההונית בתעשיות הקטנות (ר4)   -8.5% -14.1%  
01:50   JPY מדד Tankan לתחזיות היצרנים הגדולים (ר4)   22 19  
01:50   JPY מדד Tankan בחברות התעשייתיות הגדולות (ר4)   24 22  
01:50   JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הגדולות (ר4)   20 19  
01:50   JPY מדד Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הגדולות (ר4)   24 23  
01:50   JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות התעשייתיות הקטנות (ר4)   9 8  
01:50   JPY מדד Tankan בחברות התעשייתיות הקטנות (ר4)   11 10  
01:50   JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הקטנות (ר4)   5 4  
01:50   JPY מדד Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הקטנות (ר4)   9 8  
02:00   KRW ייצוא (שנתי) (נוב')   9.6% 9.6%  
02:00   KRW ייבוא (שנתי) (נוב')   12.3% 12.3%  
02:00   KRW המאזן המסחרי (נוב')   7.80B 7.80B  
04:00   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (נוב')   13.01% 18.39%  
04:00   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (נוב')   13.16% 23.33%  
04:00   IDR מאזן מסחרי (נוב')   0.92B 0.90B  
07:30   EUR מכירות קמעונאיות - הולנד (שנתי) (אוק')     6.6%  
09:00   NOK המאזן המסחרי (נוב')     15.1B  
09:00   TRY שיעור האבטלה - ממוצע תלת-חודשי (ספט')     10.6%  
09:00   EUR החשבון השוטף (אוק')     0.10B  
09:00   EUR תמ"ג (שנתי) (אוק')     3.8%  
09:30   THB עסקאות החלף (דולר ארה"ב)     33.2B  
09:30   THB יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     203.1B  
10:00   TRY מאזן התקציב (נוב')     -3.30B  
12:00   EUR המאזן המסחרי (אוק')   24.6B 26.4B  
12:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     401.94B  
12:30   RUB החלטת הריבית (דצמ')   8.00% 8.25%  
13:00   EUR תמ"ג - אירלנד (רבעוני) (ר3)   1.4% 1.4%  
13:00   EUR תמ"ג - אירלנד (שנתי) (ר3)   5.8% 5.8%  
13:00   EUR תוצר לאומי גולמי (תל"ג) - אירלנד (רבעוני) (ר3)     -4.6%  
13:00   EUR תוצר לאומי גולמי (תל"ג) - אירלנד (שנתי) (ר3)     -1.4%  
13:30   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית     -0.38%  
14:00   GBP ידיעון רבעוני של בנק אנגליה        
14:00   INR המאזן המסחרי (נוב')   13.75B 14.02B  
15:00   RUB ייצור תעשייתי (שנתי)   0.2% 0.9%  
משוער   UGX החלטת הריבית     9.50%  
15:15   GBP הרצאה מאת אנדי הלדיין (חבר הועדה למדיניות מוניטרית)           
15:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (דצמ')   18.60 19.40  
15:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (אוק')   0.8% 0.5%  
16:15   USD שיעור הניצולת (נוב')   77.3% 77.0%  
16:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (נוב')   0.3% 0.9%  
16:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (נוב')   0.3% 1.3%  
משוער   UAH מאזן מסחרי מתחילת השנה (דולר ארה"ב) (אוק')     -3.9B  
17:00   COP ייצור תעשייתי (שנתי) (אוק')   1.0% -1.9%  
17:00   COP מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוק')   1.4% 1.4%  
17:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי)     2.9%  
17:30   USD המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI)     147.3  
18:30   ILS מדד המחירים לצרכן (חודשי) (נוב')     0.3%  
18:30   ILS מדד המחירים לצרכן (שנתי) (נוב')     0.2%  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     751  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     6.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     26.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     611.1K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     173.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     166.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     31.4K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     42.5K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -29.6K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     40.3K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -114.3K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -12.9K  
22:30   RUB פוזיציות נטו ספקולטיביות על הרובל הרוסי CFTC     17.0K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     93.1K  
23:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (אוק')   -4.30B 12.70B  
23:00   USD תזרים הון כולל נטו (אוק')     -51.30B  
23:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (אוק')     80.9B  
23:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (אוק')     65.10B  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע