הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 14:18 (GMT +3:00)  
17/10/2017 - 17/10/2017
 
סינון
 
חיפוש: 
 
rtl
0
זמן:

קטגוריה:

בחר/י הכול
הסר
חשיבות:
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שלישי, 17 אוקטובר, 2017
00:45   NZD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ר3) 1.9% 1.8% 1.7%  
00:45   NZD מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר3) 0.5% 0.4% 0.0%  
02:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (אוק') 31   25  
03:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
03:30   AUD מכירות כלי רכב חדשים (חודשי) (ספט') -0.5%   0.0%  
03:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (ספט') -11.00% -0.10% 4.20%
03:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (ספט') -1.10% 12.70% 16.70%
03:30   SGD המאזן המסחרי 5.450B   5.640B  
05:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (ספט') 57.80%   58.60%  
07:00   MYR שיעור האבטלה 3.4%   3.5%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - אוסטריה (שנתי) (ספט') 2.6%   2.1%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - אוסטריה (חודשי) (ספט') 1.4%   -0.6%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן, מנורמל לגוש האירו - סלובקיה (חודשי) (ספט') 0.20% 0.10% 0.00%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן, מנורמל לגוש האירו - סלובקיה (שנתי) (ספט') 1.80% 1.70% 1.60%  
11:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (אוג') 2.769B 4.230B 6.562B
11:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (אוג') 0.24B   2.03B
11:00   NGN מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') 15.98% 16.00% 16.01%  
11:00   NGN האינפלציה במחירי המזון (שנתי) (ספט') 20.32%   20.25%  
11:00   EUR הרצאה מאת ויטור קונסטנקיו (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ספט') 2.7% 2.7% 2.7%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (ספט') 0.0% 0.1% 0.2%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (ספט') 2.5% 2.6% 2.5%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (ספט') 0.1%   0.7%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (ספט') 4.1% 4.2% 4.1%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') 3.0% 3.0% 2.9%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') 0.3% 0.3% 0.6%  
11:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 5.0% 5.4% 4.5%
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (ספט') 0.4% 1.3% 2.3%
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (ספט') 8.4% 8.2% 8.4%
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (ספט') 0.2% 0.2% 0.4%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (ספט') 3.3% 3.3% 3.4%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (ספט') 3.9% 4.0% 3.9%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (ספט') 0.1% 0.3% 0.7%  
11:50   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.431%   -0.485%  
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (אוק') 87.0 89.0 87.9  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (אוק') 17.6 20.0 17.0  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') 0.4%   0.3%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ספט') 1.1% 1.1% 1.1%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') 1.5% 1.5% 1.5%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') 0.4% 0.4% 0.3%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (ספט') 1.5%   1.5%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (ספט') 0.4%   0.3%  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW 26.7 34.2 31.7  
12:30   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
12:35   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.750%   -0.720%  
12:45   SAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') -0.10%   -0.10%  
13:00   ILS התמ"ג בחישוב שנתי (רבעוני) (ר2) 2.4% 2.4% 2.4%  
13:00   OMR היצע הכסף M2 (שנתי) (אוג') 0.8%   1.0%  
13:00   OMR אשראי כולל (שנתי) (אוג') 3.2%   3.5%  
13:15   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
15:00   PLN שינוי השכר בתאגידים (שנתי) (ספט')   6.2% 6.6%  
15:00   PLN שיעור צמיחת התעסוקה (שנתי) (ספט')   4.6% 4.6%  
15:30   USD מדד מחירי ייצוא (חודשי) (ספט')   0.4% 0.6%  
15:30   USD מדד מחירי הייבוא (חודשי) (ספט')   0.5% 0.6%  
15:55   USD הספר האדום (שנתי)     3.2%  
15:55   USD הספר האדום (חודשי)     -1.5%  
משוער   UAH מאזן מסחרי מתחילת השנה (דולר ארה"ב) (אוג')     -2.7B  
16:15   USD שיעור הניצולת (ספט')   76.2% 76.1%  
16:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (ספט')   0.3% -0.9%  
16:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (ספט')   0.1% -0.3%  
17:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (אוק')   64 64  
משוער   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade     -2.4%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     1.015%  
20:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח הארקר נואם           
משוער   USD מאזן התקציב הפדרלי (ספט')   6.0B -108.0B  
23:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (אוג')     -0.49B  
23:00   USD תזרים הון כולל נטו (אוג')     -7.30B  
23:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (אוג')   14.3B 1.3B  
23:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (אוג')     -43.10B  
משוער   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED     35.46K  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API     3.097M  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע